Mirek Cerny

Mirek Czerny schrijft voor UiT in RandKrant.

1943, diep in de nacht } Geboren in Praag, de honderdtorenstad aan de Moldau, en vanaf de eerste seconden op deze wereld, dankzij de familienaam, met muziek verbonden: Carl Czerny was de grootste pianopedagoog ooit.

1943-1970 } Leven met vallen en opstaan in een communistisch land. Eten was er net genoeg, democratie en vrijheid véél minder.

1957-1970 } Studies, eerst landmeter, nadien muziek, lid ensemble oude muziek Praagse madrigalisten. De noten haalden het met voorsprong op de meters.

1970 tot heden } Nog meer vrijheid verloren door mijn huwelijk met een Vlaamse Brusselès (Anjes). 1970: in mei trouwden we in Praag, in september in Dilbeek, 2016: nog steeds geldig. Eigenaar van twee nationaliteiten en dito paspoorten.

1970 } Honderden LP’s met klassieke muziek ingepakt en met een VW-kever 902 km naar het Westen vertrokken.

1970-1984 } Eerst lid BRT-Omroepkoor, nadien redacteur Radio 3. Intussen Nederlands leren met wisselend resultaat.

Sinds 1973 } Woon in Dilbeek, waar ook Tsjechen thuis zijn. Lid van de Tsjechische minderheid in Dilbeek, die bij mijn weten welgeteld één persoon (mezelf) telt.

1983 tot heden } De Belgen en het land leren kennen als free-lance journalist bij De Standaard (18 jaar), ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap, regio-directeur bij de werkgeversorganisatie VKW en nadien als lid van talrijke beoordelingscommissies, jury’s, adviesraden en socio-culturele verenigingen. Uiteindelijke bevinding: Vlamingen zijn verkapte Tsjechen (of omgekeerd), het land is te plat, er leven teveel mensen.

Huidige activiteiten } Free-lance journalist: Het Nieuwsblad (sinds 1982), De Bond (1982), Stemband (2003), Tertio (2007), Randkrant (2015) en het Tsjechisch muziekmagazine Harmonie (1994). Tot nu toe is, ondanks mijn medewerking, geen van deze media failliet gegaan.