Jens De Smet

Geboren in Halle, op een zomerdag eind juni 1989. Een historisch jaar. De Berlijnse Muur valt. VTM, The Simpsons en Samson en Gert zien het daglicht, oud-premier Paul Van den Boeynants wordt ontvoerd en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind gaat van kracht.

Als ukkepuk grootgebracht op de mooiste plek van ons Belgenlandje: Kester, hartje Pajottenland. Een verbeeldingsrijke en inspirerende plek met zijn weilanden, vierkanthoeves, bewerkte akkers, loeiende koeien en geurende buitenlucht (moet je er helaas bij nemen).

Sinds de jeugdjaren kampend met de onvolmaaktheid om alles op te schrijven, de neurose om nieuws op de voet te volgen en de nood om mensen hun verhaal te horen. Na studies journalistiek en sportmanagement freelance journalist geworden voor verschillende media, waaronder RandKrant.

Fervente aanhanger van de Franse revolutionaire idealen: vrijheid, gelijkheid en broederschap, in elke betekenis van het woord. Bloedhekel aan alles wat daar tegenin druist. Tot slot ook Einsteinbeliever: ‘Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.’