01 apr '19

Landelijk blijven

1638
door Tina Deneyer
De gemeente Beersel telt sinds twee jaar meer dan 25.000 inwoners en dat aantal wil het gemeentebestuur de komende jaren niet te snel zien stijgen.

‘Iedereen heeft de mond vol van de Vlaamse Rand die groen moet blijven. Als we daar echt werk van willen maken, dan moeten we maatregelen nemen’, zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). ‘Hoogbouw kan niet in Beersel en dat zullen we zo houden. Flatgebouwen van vijftien of meer verdiepingen, zoals in Zellik of Vilvoorde, zijn geen optie. Grote verkavelingen zullen we zo veel als mogelijk tegen houden.’ Minder aanbod betekent natuurlijk ook vastgoedprijzen die nóg meer zullen stijgen en dus ook meer jonge Beerselse gezinnen die geen plek meer vinden. ‘Dat moeten we proberen te compenseren door via huisvestingsmaatschappijen betaalbare huur- en koopwoningen ter beschikking te stellen aan mensen die een binding hebben met de gemeente.’ Om de bevolkingsdruk vanuit Brussel op te vangen, kijkt Vandaele naar de kleinere steden rond de hoofdstad, verder weg van de Rand. ‘Denk aan Nijvel, Charleroi of Aalst. Daar is nog ruimte om grotere woonprojecten te realiseren.’