01 apr '19

Diversiteit werkt

5189
door Nathalie Dirix
Waarom zouden ondernemingen inzetten op diversiteit? Omdat de maatschappij steeds diverser wordt. Logisch. Maar ook: diversiteit blijkt hun kansen op een betere rendabiliteit te verhogen. Wat zegt de theorie en wat zegt de praktijk?

Waarom zou je inzetten op diversiteit?

Robert Baker van de HR-consulting firma Mercer: ‘Steeds meer bedrijven en organisaties zien diversiteit als een troef. Door mensen van verschillende achtergronden (gender, cultuur, leeftijd, religie,...) aan te trekken, creëer je een stimulerend klimaat. Door die verscheidenheid haal je een rijkdom aan ervaringen, inzichten en denkwijzen binnen in je bedrijf. Die diversiteit daagt je uit om bepaalde vanzelfsprekende zaken, die zich met de jaren in je organisatie hebben genesteld, in vraag te stellen. Van zo’n soort spanningsveld kan een grote vernieuwende kracht uitgaan. Je mag niet vergeten dat onze samenleving drastisch aan het veranderen is. Zowel op het vlak van culturele diversiteit als de samenstelling van gezinnen. Hoe kan je de mindset van de nieuwe multiculturele generatie begrijpen als je zelf enkel blanke mensen met eenzelfde achtergrond als de jouwe aanneemt?’

Toch is het niet altijd evident om diversiteit te managen.

‘Diversiteit vraagt om inclusief leiderschap. Leiderschap waarbij de mening van iedereen wordt gerespecteerd en waarbij er gekeken wordt hoe je samen tot harmonieuze oplossingen kan komen die voor de hele groep werken. Van de verantwoordelijke vraagt dat heel wat emotionele intelligentie en moed om zich kwetsbaar te durven opstellen. Een autoritaire houding waarbij de wil van de verantwoordelijke wet is, werkt niet. Je hebt iemand nodig die medewerkers inspireert om hun verschillende standpunten naar voren te brengen en die erin slaagt om op een respectvolle manier met verschillende meningen om te gaan.’ 

Je benadrukt de positieve impact van diversiteit. Nochtans wordt diversiteit vaak als een bedreiging gezien.

‘Dat is inderdaad een paradox. Maar vergeet niet dat je als ondernemer toegang wil hebben tot het talent dat jouw bedrijf vooruit stuwt. Huidskleur, gender of culturele achtergrond spelen daarbij geen rol. Waar het om gaat, is dat je het juiste talent in huis haalt.’

VERBAND DIVERSITEIT - RESULTATEN

Er is een significant verband tussen diversiteit en financiële resultaten. Dat blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Bedrijven die het best scoren op het vlak van genderdiversiteit, hebben 15% meer kans om sterkere winstcijfers dan het gemiddelde te behalen. Bedrijven die op het vlak van etnische diversiteit het voortouw nemen, verhogen met 30% hun kans om sterkere financiële resultaten te behalen dan het sectorgemiddelde. Onderzoek in Groot-Brittannië toont aan dat meer gendergelijkheid in hogere beleidsfuncties bijdraagt tot sterkere cijfers. 10% stijging in genderdiversiteit in het senior executive team, gaat gepaard met een stijging van 3,5% in de bedrijfsresultaten.

 PRAKTIJKVOORBEELDEN

'Diversiteit is evident'

Eind vorig jaar kondigde Ikea aan dat er banen worden geschrapt. Het bedrijf wil wel verder inzetten op diversiteit. ‘Ons bedrijf wil een weerspiegeling zijn van de diverse samenleving waarin we vandaag leven. Dat doen we niet alleen omdat het zo hoort, maar ook omdat diversiteit goed is voor de rendabiliteit’, zegt Kristof Goffings van Ikea. ‘Een voorbeeld: onze meest diverse teams zijn vaak de teams die met de meest creatieve oplossingen komen. De verschillende invalshoeken

binnen zo’n team stimuleren creatieve denkprocessen die tot interessante oplossingen kunnen leiden. Diversiteit zien we ruim. Bij het rekruteren, laten we onze blik niet verengen door criteria als leeftijd, gender, seksuele geaardheid, fysische mogelijkheden, etnische achtergrond. Onze fo - cus gaat naar de persoon en zijn of haar talenten. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier een werkplek creëren waar mensen zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn.’

'IEDEREEN IS ANDERS'

‘Hoe groter en diverser de vijver waaruit je talent vist, hoe groter de kans dat je het talent vindt waarnaar je op zoekt bent. Dat is voor ons al meteen een goede reden om in te zetten op diversiteit’, zegt Diane Cauwenberghs van Brussels Airlines. ‘Een andere goede reden zijn onze klanten. Willen we dicht bij onze passagiers staan, dan hebben we er alle baat bij om even divers te zijn als onze samenleving. Diversiteit op de werkvloer verruimt ook je blik. Je leert dat er naast jouw manier van naar de dingen te kijken nog andere manieren bestaan. Als je dat beseft, ga je je flexibeler en inclusiever opstellen. Klinkt als een inspanning? Het goede nieuws is dat die benadering op termijn de arbeidsvreugde doet toenemen.’

‘De voorbije jaren is ons doelgroepenbeleid naar een diversiteitsbeleid geëvolueerd. Vandaag vertrekken we niet vanuit de verschillen tussen mensen, maar vanuit het unieke van elk individu. Iedereen is anders. Iedereen heeft andere talenten. Laten we die verschillen vooral niet beoordelen, maar als een rijkdom beschouwen. Het zorgt voor minder hokjesdenken en meer welzijn.’


diversiteit