over ons - copyright

De artikels gepubliceerd in RandKrant en op de website van RandKrant zijn eigendom van RandKrant. Zij mogen gedeeltelijk of helemaal worden overgenomen na toelating van de redactie en mits duidelijke bronvermelding, verwijzing naar het originele artikel en verwijzing naar de website randkrant.be.

De foto’s zijn eigendom van onze fotografen. Voor overname gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de fotografen.

Het concept en de grafische uitwerking van RandKrant en de website randkrant.be mag niet worden overgenomen of verspreid.