Grensgebieden

01 apr '24

Grensgebieden: Het vogelvrije bos
door Koen Demarsin

Het bos ligt verspreid over drie gemeenten, drie provincies en twee gewesten. Bij de versnippering van het bos begin jaren 1980 kreeg het noorden een heel ander uitzicht dan het zuiden. Het lijkt wel de versnippering van België als jonge federale staat te weerspiegelen. Mocht een bos spreken kunnen …
01 mrt '24

Grensgebieden: De onderhuidse stad
door Koen Demarsin

Grensgebieden zijn boeiende gebieden, meestal niet kleurloos maar vol contradicties en verrassingen. In 'Grensgebieden' gaan we op het terrein op zoek naar hoe mensen omgaan met taal en taalgrens. Deze keer houden we halt in Edingen.
01 nov '23

Grensgebieden: Iemandsland
door Koen Demarsin

In Petit-Bruxelles is er niet veel dat aan Brussel doet denken. Het is een groep boerderijen langs een straat die de naam van het gehucht draagt. Rond het gehucht liggen wat eentonige kouters. Akker volgt op akker. Wie naar de weidsheid kijkt, begrijpt hoe de taalgrens hier liep, soms langs families, soms langs gehuchten, soms langs de dorpen, meer een gebied dan een lijn.
01 okt '23

Grensgebieden: Van Bever naar Bever
door Koen Demarsin

Zij die langs de grens woonden, gaven er soms een naam aan. Zoals Bever. In het Frans Biévène. Het dorp heeft een naam als een grens: beven – grens in het Keltisch – de taal van onze voorouders vooraleer de Germaanse en Romaanse talen het hier overnamen.
01 mei '23

Het land tussen de talen
door Koen Demarsin

'België is een land tussen de talen', zoals de Duitse schrijver Stefan Zweig het ooit omschreef. De taalgrens doorheen het midden is het rijgsnoer van de Belgische geschiedenis van de laatste eeuw. Naast een geografische grens is het ook een culturele en zelfs mentale scheidingslijn.