09 aug '19

Lobby voor het leven

1024
door Herman Dierickx
De voorbije maanden kwam de problematiek van onze leefkwaliteit regelmatig in het nieuws.

De vermeende vervanging van onze mazoutketels, de al even vermeende bouwstop, de alweer vermeende bemoeienissen van de Bouwmeester met de biodiversiteit en het bewaren van de open ruimte, de niet aflatende klimaatproblematiek en de fameuze klimaatbrossers, het steeds verder dalende grondwaterpeil, ...

Wat valt er bij al deze onderwerpen op? Nog maar net de kop opgestoken of daar komen zware lobbymachines op gang die, niet altijd goed geargumenteerd, fel tegengas geven en ons wijsmaken dat het allemaal zo erg niet is. Ze hebben ook wat goede raad te koop, want doemdenkers hoeven we niet. Schoenmaker blijf toch bij jouw leest. Alé, terug in jouw hoek, jij. Voor de klimaatbrossers klinkt dat: ga maar beter braaf naar school.

Is het niet godgeklaagd dat we dit soort onderwerpen niet meer neutraal en constructief kunnen benaderen? Het gaat toch om onze dagelijkse leefkwaliteit. Onze. Dus van iedereen. Altijd roeren er zich wel ergens belanghebbenden die menen dat hun rechten of privileges in gevaar zijn. Dat de gemeenschap daar nadelen van ondervindt, zal hen worst wezen. Kunnen we dat anders aanpakken?