01 mei '19

Nieuw bedrijventerrein

577
door Tina Deneyer
De provincie wil een nieuwe bedrijvenzone van 12 ha ontwikkelen in Londerzeel, tussen de camping Diepvennen en het bedrijventerrein in Breendonk.

‘Het is de bedoeling dat er in de zone Terlocht bedrijven komen op grote kavels. Winkels en kantoren worden uitgesloten’, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels (Open VLD). De provincie voorziet in het ruimtelijk uitvoeringsplan ook de mogelijkheid om aan de A12 een nieuw op­ en afrittencomplex aan te leggen ter hoogte van de Koning Leopoldlaan. ‘De provincie vindt dat de A12 een volwaardige autosnelweg moet worden. We roepen de Vlaamse Regering op om spoedig een volwaardig op­ en afrittencomplex aan te leggen op deze plek. Eens dat er is, kan het bedrijventerrein worden uitgebreid.’