01 nov '23

‘Liever knieën met wat modder
dan geschaafde knieën

515
door Tina Deneyer
Vanaf 14 november kan je op RINGtv kijken naar de nieuwe reeks 'De Groenplaats'. De regionale televisiezender volgt daarin vijf scholen die hun grijze speelplaats willen omtoveren naar een groene(re) plek. ‘We brengen het hele proces in beeld: van het idee over de uitvoering tot het eindresultaat’, zegt programmamaker Kris Vander Gracht.

Het programma vertrekt vanuit de vaststelling dat het groene karakter van de Vlaamse Rand onder druk staat door de toegenomen verstedelijking. Er wonen heel wat gezinnen die thuis weinig of geen groen hebben. Daarom is het een grote troef als kinderen op school wel in het groen kunnen spelen’, legt programmamaker Kris Vander Gracht uit. ‘Stilaan beginnen scholen hun grijze speelplaatsen te vergroenen, maar soms lijken de uitdagingen te groot om eraan te beginnen. Daarom wil RINGtv het proces in beeld brengen en tonen dat het wel haalbaar is en dat er altijd mogelijkheden zijn ongeacht of je budget of ruimte klein of groot is.’ RINGtv kan voor De Groenplaats rekenen op impulssubsidies van Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Het goede voorbeeld

De Rand groener maken, is voor hem een hoofddoel en scholen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. ‘We grijpen elke kans om voor meer extra groen in de Vlaamse Rand te zorgen. Wanneer er geen grote percelen voor het rapen liggen, beplanten we kleinere percelen. Vaak zijn die te vinden in schoolomgevingen. Goed voor de schoolkinderen en goed voor de hele omgeving. Het is dus belangrijk om scholen, ouders en leerlingen via een programma als De Groenplaats te tonen hoe ze schooldomeinen groener kunnen maken’, zegt de minister.

We gaan hagen planten, er komt een wilgenhut en we bouwen een insectenhotel. Een deel van de speelplaats wordt een tuin.

‘In het programma krijg je ook tips, bijvoorbeeld over hoe je van dat vergroenen een toffe groeps- of klasactiviteit in de buitenlucht kan maken’, vult Vander Gracht aan. ‘Op die manier willen we een zo groot mogelijk publiek enthousiasmeren.’

Groepswerk

RINGtv selecteerde vijf scholen die hun schooldomein willen vergroenen. De scholen krijgen begeleiding van ervaren partners als Milieu Op School, de Regionale Landschappen of de Bûûmplanters. ‘Het eerste wat we doen als een school ons contacteert, is ter plaatse gaan kijken wat er mogelijk is’, verduidelijkt Yoeri Bellemans van de Bûûmplanters. ‘Elke school en elk schooldomein is anders. We bekijken dan samen wat de verwachtingen zijn en op welke manier we die zo goed mogelijk kunnen inlossen. Daarna gieten we alles in een plan dat voor feedback naar de school gaat. Zo komen we tot een finaal plan en uiteindelijk de uitvoering met de leerlingen en leerkrachten.’

Groene eilanden

Een van de vergroeningsprojecten die RINGtv volgt, is dat van het Atheneum Vilvoorde, een middelbare school met 650 leerlingen. ‘Gezien we in een stedelijke omgeving zitten, is de nood aan vergroening groot’, zegt Ward Brouwers, directeur van het Atheneum Vilvoorde. ‘Onze speelplaats werd een aantal jaren geleden heraangelegd met waterdoorlaatbare stenen, maar er is nog altijd weinig groen. Het blijft een grijze speelplaats met gebouwen errond. Leerlingen geven ook aan dat ze op warme dagen nergens beschutting vinden.’ De school polste naar de noden en wensen van leerlingen en leerkrachten en trok naar een ontwerpbureau. ‘Het plan is om verspreid over de hele speelplaats de komende vijf jaar elf groene eilanden aan te leggen’, legt Brouwers uit. ‘Het zullen plekjes worden waar de leerlingen en leerkrachten rustig kunnen zitten en ontspannen.’

De kleuterschool van Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw zette onlangs een nieuwbouw neer en maakt van die gelegenheid gebruik om ook de speelplek van de kinderen helemaal anders aan te pakken. ‘We behouden slechts een klein stuk verharding met een afdak voor als het weer tegenzit, maar op de rest van het terrein kiezen we resoluut voor groen en natuur’, vertelt directeur Luc Uylenbroeck. ‘Samen met de ouderraad en de kinderen hebben we bepaald waarop we precies willen inzetten. Uit de overlegmomenten bleek duidelijk dat ouders de voorkeur geven aan knieën met wat modder in plaats van geschaafde knieën. (lacht) We gaan hagen planten waarmee we hoekjes creëren voor wie op zoek is naar rust. Er komt een wilgenhut en we bouwen een insectenhotel. Een deel van het terrein wordt een tuin waarin de kinderen zullen kunnen planten en zaaien. Begin december starten we, samen met de kinderen en de ouders, met het aanplanten. Zo wordt het echt een project voor onze school en van onze school.’

De reeks De Groenplaats op RINGtv telt 10 afleveringen en wordt vanaf 14 november elke dinsdag en donderdag uitgezonden op RINGtv. Je kan ze ook herbekijken via www.ringtv.be.