over ons - wat?

RandKrant is een gratis maandblad over de Vlaamse Rand rond Brussel. Het brengt nieuws en maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische reportages en interviews met bekende en minder bekende inwoners. Het bevat een uitgebreide cultuurkatern, een cultuuragenda en korte vertalingen in het Frans, Engels en Duits.

RandKrant verscheen op 188.000 exemplaren en werd gepost in alle brievenbussen van de negentien gemeenten van de Rand. Vanaf 2015 verschijnt RandKrant o.w.v. besparingsmaatregelen nog negen keer per jaar (niet in januari, juli en augustus). De nummers worden de ene maand in de ene helft van de Rand bus aan bus verdeeld, de volgende maand in de andere helft. Elke editie van RandKrant is digitaal te lezen en op verdeelpunten in de regio terug te vinden.

RandKrant is een uitgave van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De realisatie gebeurt door vzw ‘de Rand’. UiT in de Rand wordt gerealiseerd met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap.

De hoofdredacteur van RandKrant is de redactionele eindverantwoordelijke. Hij oefent alle werkzaamheden ten behoeve van het tijdschrift en de website onafhankelijk uit. Dit gebeurt binnen het kader van een redactioneel profiel.