02 jul '18

Extra budget voor vzw ‘de Rand’ 

2881
door Tina Deneyer
Vzw ‘de Rand’ krijgt van minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) 1 miljoen euro voor de vergroening van haar gemeenschapscentra.

Het geld komt uit het Vlaamse Klimaatfonds en zal worden gebruikt voor energiebesparende maatregelen zoals de plaatsing van hogerendementsbeglazing, de installatie van gastellers en de opmaak van lichtplannen. De Moelie in Linkebeek, de Kam in Wezembeek-Oppem en de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode krijgen ook nieuwe stookplaatsen.

‘We waken over het groene karakter van de Rand en dus ook over het groene karakter van de gemeenschapscentra’, aldus Weyts. De minister trekt eveneens een bijkomende en terugkerende subsidie van een half miljoen euro uit, die vzw ‘de Rand’ kan gebruiken om - indien nodig - het Nederlandstalige verenigingsleven in de zes faciliteitengemeenten te subsidiëren.

Door de inkanteling van de decretale subsidies voor jeugd, sport en cultuur in het Gemeentefonds kunnen gemeenten die middelen sinds kort immers vrij besteden. De vrees bestaat dat Vlaamse verenigingen in bepaalde faciliteitengemeenten uit de boot zouden kunnen vallen. ‘De toelage van 500.000 euro is een reservepotje waarmee vzw ‘de Rand’ het Vlaamse verenigingsleven te hulp kan schieten.’