01 apr '21

Subsidies voor meer groen

1980
door Tina Deneyer
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) maken dit jaar opnieuw geld vrij voor gemeentebesturen, verenigingen en organisaties die zorgen voor de aankoop en inrichting van toegankelijke groene ruimte in de Vlaamse Rand.

‘We bundelen voor het tweede jaar op rij onze krachten om projecten te ondersteunen die de leefkwaliteit en het groene karakter van de regio rond Brussel een extra boost geven’, klinkt het bij de ministers. ‘Natuurgebieden zijn populair voor zachte recreatie en ontspanning. Dat geldt zeker voor de groene Vlaamse Rand waar de omgevingsdruk hoger ligt dan in andere regio’s.’ Vorig jaar kregen 24 projecten samen 3,5 miljoen euro steun. Zo kocht de gemeente Tervuren in totaal 1,4 hectare grond aan om in te richten als groene ruimte. In Lennik kocht woonzorgcentrum Zonnestraal een aantal naburige gronden en gaat die met de subsidie omvormen tot publiek natuur- en belevingspark. De ministers maken nu opnieuw middelen vrij voor de nieuwe ronde projectsubsidies. ‘De projectsubsidie voor 2021 voorziet tot 60% financiële steun voor de aankoop van terreinen en tot 80% voor de inrichting. De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 15 mei 2021. Na goedkeuring krijgen de initiatiefnemers een jaar om op te starten. Vanaf dan hebben ze drie jaar de tijd om hun project uit te voeren.’

 www.natuurenbos.be/groenerand