24 mei '17

Meer bos in de Rand?

1642
door Herman Dierickx
We zitten voorbij de helft van de huidige legislatuur, maar van de doelstelling om tijdens deze regeerperiode duizend hectare openbaar toegankelijk groen bij te maken in de Rand is tot hiertoe weinig in huis gekomen. ‘Men moet keuzes maken.’

Een vijftal jaar geleden zat er een kleine tien miljoen euro in het boscompensatiefonds, en daarmee zou heel wat nieuw bos aangeplant kunnen zijn, ook in de Rand, maar initiatieven daaromtrent waren dun gezaaid.

Minister Schauvliege (CD&V) voelde zich aangesproken en zette vanaf 2012 een project op poten om elk jaar een miljoen euro van dat fonds te gebruiken om de aankoop van nieuwe gronden te subsidiëren voor bosaanplantingen. De eerste jaren mochten enkel gemeenten en provincies voorstellen indienen, sinds een paar jaar ook particulieren.

Niet dat het veel zoden aan de dijk zet, want het kabinet van de minister laat weten dat sinds 2012 slechts zes hectare zijn aangekocht voor bebossing met geld uit het boscompensatiefonds. Op dit ogenblik kan je opnieuw intekenen voor de aankoop van te bebossen gronden en er is speciale aandacht voor percelen uit de Rand.

‘In Nederland is men 100.000 ha (!) bijkomend bos aan het aanplanten. Is dat daar makkelijk? Natuurlijk niet, maar het gebeurt wel.’

‘Het is een oud zeer’, zegt Bert de Somviele, directeur van Bos+, de vereniging die zich inzet voor meer bos in Vlaanderen. ‘De beloften uit het inmiddels twintig jaar oude Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om tienduizend hectare extra bos aan te leggen in Vlaanderen krijgen geen concrete invulling. En van de beloofde duizend hectare bijkomend openbaar toegankelijk groen in de Rand, dat de huidige Vlaamse Regering beloofde, komt ook bitter weinig in huis.’

Misschien zijn er te weinig gronden beschikbaar? Of vallen ze te duur uit? De Somviele: ‘Men moet keuzes maken. Wil men geld vrijmaken voor meer bos en openbaar groen of niet? In Nederland is men de goedgekeurde bijkomende honderdduizend hectare (!) bos aan het aanplanten. Is dat daar makkelijk? Natuurlijk niet, maar het gebeurt wel.’

In de periode 2012-2016 werd een kleine zestig hectare te bebossen grond in de Rand aangekocht in het kader van de uitbreiding van bestaande domeinbossen zoals de Wolfsputten in Dilbeek, het Houtembos in Vilvoorde en de Laarbeek vallei in Asse.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.