01 dec '22

Nieuwe gevangenis

1527
door Herman Dierickx
Op 30 september werd de gloednieuwe gevangenis in Haren, op de grens met Diegem, officieel geopend. De oude bedrijfsgebouwen van ketelbouwer Wanson gingen al een tijdje geleden tegen de vlakte, in de plaats kwamen er hypermoderne en duurzame detentiegebouwen.

Het gaat om een privaat-publieke samenwerking (PPS) met een waarde van bijna 400 miljoen euro, waarbij de federale overheid en privébedrijven participeren om bijna twaalfhonderd gedetineerden op te vangen. De eerste verhuis is inmiddels achter de rug, maar de gevangenis zal pas binnen een paar jaar aan haar maximum capaciteit zitten. Het wordt zowel een open als een gesloten instelling voor mannen en vrouwen annex een psychiatrische afdeling.

Een belangrijke doelstelling van de bevoegde overheid was om een oplossing te bieden voor de overbevolking en de onaangepaste gebouwen. De verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael krijgen nu een andere bestemming, de gedetineerden komen in Haren terecht. Het gaat toch om een bijzondere gebeurtenis, zo’n bouw van een nieuwe gevangenis. Het heeft ook bijna twintig jaar geduurd voor ze er effectief kwam. Op dit ogenblik zoekt men nog steeds bijkomend personeel. Je krijgt de garantie dat je in het groen kan werken in gebouwen die zowat elke duurzaamheidstest hebben doorstaan: warmtepompen, zonnepanelen, groendaken, ventilatie, isolatie,… Hopelijk betekent dit het einde van de middeleeuwse toestanden in een aantal van onze andere gevangenissen en de aanslepende malaise bij het personeel dat dikwijls in slechte werkomstandigheden moest werken in de drie bovenvermelde gevangenissen. Misschien horen daarmee ook de stakingen tot het verleden en zal de politie niet meer moeten inspringen in noodsituaties.