verstedelijking

01 jun '16

Noordrand verstedelijken of niet?
door Karla Goetvinck

Willen we de zone ten noorden van Brussel doorgedreven verstedelijken of zetten we de groene gordelpolitiek van de laatste vijftig jaar voort? In een nieuwe visietekst kiest de administratie Ruimte Vlaanderen voor de eerste optie.