01 mrt '19

60 procent
meer fietsers 

2845
door Tina Deneyer
Het aantal verplaatsingen met de fiets in de Vlaamse Rand is de voorbije jaren fors gestegen. Dat blijkt uit tellingen van de provincie Vlaams-Brabant.

‘Tellingen op onze 19 vaste locaties op het bovenlokaal fietsnetwerk en de fietssnelwegen tonen in 2018 een stijging van het aantal fietsverplaatsingen met maar liefst 60 procent in vergelijking met 2014’, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V). De populairste fietstrajecten zijn de fietssnelweg F20 tussen Halle en Brussel, de F1 tussen Antwerpen en Brussel en de gewestweg richting Waterloo, waar de toekomstige fietssnelweg F206 zal lopen. ‘Opvallend is dat we, ondanks dat heel wat werken aan de fietspaden nog in de planfase zitten en dus nog niet uitgevoerd zijn, toch een sterk stijgende trend waarnemen. Het aantal fietsers groeit het meest op de brede fietspaden die afgescheiden zijn van het autoverkeer. De volgende zes jaar gaan we voor minstens 100 km bijkomende fietspaden. We moeten daar blijven op inzetten, willen we de doelstelling van 20% fietsgebruik in 2020 uit de FietsGEN-studie halen.’ 

RINGtv: 60 % meer fietsers in Vlaamse Rand