01 mrt '24

De Rand ontsnapt aan wateroverlast

567
door Tina Deneyer
De Vlaamse Rand is de overvloedige waterval van begin dit jaar relatief goed doorgekomen. In de Denderstreek daarentegen stonden sommige gebieden dagenlang blank.

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft samen met de provinciale veiligheidscel van Vlaams-Brabant een evaluatie gemaakt van de wateroverlast van begin januari. Daarbij werden in Halle-Vilvoorde vooral twee gemeenten in de Denderstreek, Affligem en Liedekerke, zwaar getroffen. De Denderstreek blijft heel gevoelig voor wateroverlast. Volgens experts heeft dat te maken met het heuvelachtige landschap en het feit dat heel wat sluizen en stuwen verouderd zijn. Het is daar nog altijd wachten op afdoende maatregelen.

De Zennevallei bleef grotendeels gespaard. Volgens burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw is duidelijk gebleken dat de investeringen in zijn gemeente renderen. ‘Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren zijn we aan het ergste ontsnapt’, zegt Desmeth. ‘In natuurgebied Het Volsembroek is tussen de 160.000 en 170.000 kubieke meter water opgevangen. Dat water zou tot zes jaar geleden in de straten van Zuun en Negenmanneke hebben gestaan.’

Wat het crisisbeheer in Vlaams-Brabant betreft, is gouverneur Jan Spooren tevreden. ‘Er was een goede samenwerking tussen alle partners: interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en onze diensten’, vindt Spooren. ‘Materiaal werd vlot uitgewisseld, zodat er doeltreffend kon worden ingespeeld op de noden en behoeften in de getroffen gemeenten. Op cruciale plaatsen werden pompen snel ingezet en de voorraad zandzakjes aangevuld.’

Toch moeten er volgens Spooren ook lessen worden getrokken. ‘We willen een aantal interne procedures aanpassen om informatie nog sneller te kunnen delen. De lokale besturen en interventiediensten hebben duidelijk geleerd van de evaluatie en bijsturing van de overstromingen van juli 2021. De solidariteit tussen de diensten en de burgers maken mij zeer trots. Die veerkracht kan nog worden vergroot door burgers nog meer bewust te maken van de preventieve en reactieve acties die zij bij wateroverlast kunnen ondernemen’, besluit de provinciegouverneur. ‘Hoe meer we de handen in elkaar kunnen slaan, hoe beter we in de toekomst de wateroverlast het hoofd kunnen bieden.’ –