01 mrt '20

Inzetten op
hernieuwbare energie

4980
door Gerard Hautekeur
Met de oprichting van de energiecoöperatie Noordlicht kunnen burgers uit de Noordrand investeren in zonnepanelen, windturbines en kleine waterkrachtcentrales. Prioriteit gaat naar zonnepanelen op openbare gebouwen en bedrijfspanden.

Er is een explosieve groei van coöperaties voor de productie van hernieuwbare energie. Vlaanderen telt al zestien burgercoöperaties’, zegt Freddy Van Santfoort, een van de vijf oprichters van Noordlicht. ‘Onze coöperatieve vennootschap verenigt inwoners uit dertien gemeenten: Affligem, Asse, Grimbergen, Kampenhout, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem. Voor elke gemeente brengen we verschillende doelgroepen en sites in kaart, zoals scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, infrastructuur voor sport en cultuur. Het OCMW-woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen heeft al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een zonne-energieproject met burgerparticipatie.’

De coöperatie zal een cruciale rol spelen in de realisatie van de projecten. ‘Wij doen het vooronderzoek, bouwen de installatie en verkopen de opgewekte stroom aan de gebruiker van de site tegen een zo gunstig mogelijke prijs. De coöperatie is eigenaar van de energie-installatie. De oprichters van de coöperatie zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. De minieme winst op de verkoop van de stroom is bestemd voor de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders of een gift aan een goed doel.’

Maatschappelijk rendement

‘Een aandeel kost 250 euro’, verduidelijkt Van Santfoort. ‘In de startfase kun je slechts vier aandelen kopen. Zodra de energieprojecten echt van start gaan, kan dit worden opgetrokken tot maximaal twintig aandelen per inschrijving. Dat komt neer op een investering van 5.000 euro. Het rendement van onze coöperatie met sociaal oogmerk bedraagt maximaal 6%. In de praktijk zal dit schommelen tussen twee en vier procent. Een deel van de winst kan aan een lokaal sociaal doel worden geschonken. Ongeacht het aantal aandelen heeft de aandeelhouder recht op één stem in de algemene vergadering. Het zijn de aandeelhouders die mee bepalen welke projecten in aanmerking komen. De burgercoöperaties investeren niet enkel in hernieuwbare energie, maar ze stimuleren tegelijk een rationeel energiegebruik en promoten energiebesparing.’

Op korte termijn mikt Noordlicht op het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen. ‘De productiekosten voor zonne-energie zijn relatief laag. De kosten voor de bouw van windturbines liggen veel hoger. Bovendien botsen geplande turbines vaak op weerstand van de omgeving. In onze regio is er dikwijls ook tegenkanting van de luchthavenautoriteiten. Toch wil Noordlicht in de toekomst zelf hernieuwbare energie produceren. Het trekt vastberaden de kaart van de windenergie. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) van Vilvoorde toonde al interesse om windmolens in de buurt van de koeltorens te plaatsen.’

Maalbeekstroom

Erik Van Hemelrijck en Linda De Wit, eigenaars van de beschermde Oyenbrugmolen, hebben de nodige vergunningen om hun restauratie en energieproject te realiseren. ‘De maalinstallatie van de historische Oyenbrugmolen, wordt gerestaureerd. Wij willen de molen maalvaardig maken op basis van waterkracht en groene stroom opwekken. De watermolen zal de maalinstallatie aandrijven én stroom opwekken om jaarlijks vijf à zes gezinnen van elektriciteit te voorzien.’ Volgens de huidige wetgeving mag de Oyenbrugmolen de stroom echter niet zomaar doorverkopen. Van Hemelrijck en De Wit kijken uit naar de aanpassing van de wet om de groene stroom voor andere doeleinden te kunnen benutten. ‘Aangezien de Oyenbrugmolen langs een toeristische wandel- en fietswegen ligt, dromen we luidop over de plaatsing van oplaadpalen voor elektrische fietsen.’ Voor de coöperatie Noordlicht is de Oyenbrugmolen een belangrijke partner als toekomstig producent van groene waterstroom.

 info@noordlicht.be