01 jun '19

Erfgoed in Loods 68

2785
door Tina Deneyer
Het Onroerend Erfgoeddepot van Vlaams-Brabant huist sinds kort in Loods 68 op de site van het PIVO in Relegem, een deelgemeente van Asse.

‘Het depot bewaart en beheert archeologische vondsten en documentatie uit Vlaams-Brabant, waarvan een groot deel uit de Vlaamse Rand’, legt beheerder Jan De Cock uit. ‘De collectie staat ter beschikking van wetenschappers en het grote publiek. Je kan artefacten uitlenen voor een tentoonstelling of onderzoeksrapporten raadplegen voor een bachelor- of masterproef.’ In de depotruimte worden de archeologische vondsten in de juiste klimatologische omstandigheden bewaard. Zo is er onder meer een speciale koelcel voor materiaal dat daar om vraagt. Wie het nieuwe Onroerend Erfgoeddepot wil bezoeken, kan dat op 15 juni van 11 tot 12 uur ter gelegenheid van de Archeologiedagen. Je krijgt dan een uitgebreide rondleiding en uitleg over de werking en het materiaal dat er wordt bewaard. Inschrijven is wel verplicht via mail naar erfgoed@vlaamsbrabant.be