24 sep '12

Gemeenteraadsverkiezingen 2012: de uitdagingen voor de Vlaamse Rand

4762
door RK
Op 14 oktober trekken we naar de stembus om onze vertegenwoordigers in de lokale en provinciale besturen aan te duiden. Jouw keuze zal de komende zes jaar mee het beleid bepalen van je gemeente en de provincie Vlaams-Brabant.

Op 14 oktober trekken we naar de stembus om onze vertegenwoordigers in de lokale en provinciale besturen aan te duiden. Jouw keuze zal de komende zes jaar mee het beleid bepalen van je gemeente en de provincie Vlaams-Brabant. Wij vroegen ons af wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de Vlaamse Rand en legden ons oor te luister bij drie bevoorrechte getuigen: Jan De Craen (voormalig burgemeester en schepen in Dilbeek, sinds twee jaar voorzitter van de vzw ‘de Rand’), Josée Lemaître (administrateur-generaal van de Studiedienst van de Vlaamse Regering) en Jean-Marie Geurts (27 jaar OCMW-voorzitter in Wemmel). Vanuit hun ervaring komen ze tot een aardig lijstje van uitdagingen: het behoud van het Nederlandstalige karakter en gemeenschapsleven, het evenwicht tussen het groene karakter van de regio en betaalbaar wonen, de kwaliteit van de mobiliteit, het tekort aan rusthuizen, serviceflats, kinderopvang en sociale huisvesting, de financiële toestand van de gemeenten, de vergrijzing en de opvang van allochtonen en mensen met een schuldenprobleem. In RandKrant van oktober becommentariëren zij deze uitdagingen.