01 mei '19

Met vrouwen
meer evenwicht

1144
door Tine Maenhout
In het nieuwe boek 'Who run the world?' van Tine Maenhout en Elke Jeurissen, legt Michèle Mees van het Centre for Balanced Leadership in Merchtem uit welk type leiders we vandaag nodig hebben om een evenwichtige samenleving op te bouwen.

Je kent ze wel: de foto’s waarop topfiguren poseren op een trap. De grootste diversiteit in dergelijke groepsportretten zit vaak in de kleur van de maatpakken van deze overwegend grijze, blanke mannen. Het zijn beelden die niet stroken met de maatschappelijke realiteit. Het straatbeeld is kleurrijk, de top grijs. Er moeten dringend nieuwe profielen komen in het bestuur van ons land, onze bedrijven en organisaties. In de eerste plaats vrouwen. Onderzoek toont aan dat met een hoger aantal vrouwen aan het roer van de samenleving er een boeiende diversiteit ontstaat aan opinies en competenties. Stereotiepe denkpatronen rond gender, bestuur en maatschappelijke relevantie worden uitgedaagd, en creativiteit, productiviteit en innovatie kunnen floreren. 

TALENTEN EN EIGENSCHAPPEN

‘Eigenlijk gaat het nog een stap verder’, zegt Mees. ‘Leiderschapskwaliteiten die we vandaag aan vrouwen toeschrijven, zullen we in de toekomst ook aan mannen toeschrijven en omgekeerd. Begrippen als mannelijk dan wel vrouwelijk leiderschap zullen we loslaten en individuen aan de macht laten op basis van hun persoonlijke talenten en eigenschappen.’ Mees is een progressieve denker. Het kernidee is dat we moeten nadenken over leiderschapsstijlen en de integratie van masculiene en feminiene eigenschappen in leiderschapsstijlen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het stereotype man­vrouw hokjesdenken moeten we doorbreken. ‘Wat we in onze bedrijven en organisaties nodig hebben, zijn leiders die zowel hun masculiene als feminiene kwaliteiten en eigenschappen kunnen gebruiken. Dat geldt voor mannen én vrouwen, want beide zijn wel degelijk in elke mens aanwezig.’

MASCULIEN EN FEMINIEN

Volgens Mees hebben we in de eerste plaats gebalanceerde leiders nodig. Elk individu bezit immers masculiene en feminiene eigenschappen, kwaliteiten en energie. ‘De feminiene laten leiders toe om geduld uit te oefenen, de lange termijn te zien en aandacht te hebben voor het ‘waarom’. Het stelt leiders in staat om afstand te nemen en te overschouwen, om dingen aan te voelen en om een omgeving te creëren waarin iets kan groeien, om vertrouwen te geven, kennis te verwerven op basis van intuïtie en holistisch te kijken, na te gaan hoe alles met elkaar verbonden is.

‘Diversiteit zorgt ervoor dat er meer visies en meer talent een kans krijgen.’

Dankzij masculiene eigenschappen gaan leiders makkelijk over tot actie, ze verleggen grenzen en nemen risico’s. Het maakt dat ze kennis verwerven door analyse en het zoeken van causale verbanden en dat ze over het vermogen beschikken om te structureren. Tot nu toe hebben we in onze maatschappij, en zeker in het bedrijfsleven, heel erg de nadruk gelegd op het masculiene. Dus zowel mannen als vrouwen gaan die masculiene eigenschappen meer ontwikkelen en inzetten.’ Mees heeft doorheen haar carrière gemerkt dat vrouwen onzeker kunnen worden door jarenlang in een bedrijfscultuur te werken die feminiene kwaliteiten niet erkent en waardeert. Van zodra vrouwen beide dimensies bewust inzetten, staan ze in hun kracht en inspireren ze anderen dat ook te doen. Uit studies blijkt dat wij allemaal, mannen en vrouwen, onbewust de voorkeur geven aan mannen voor leiderschapsfuncties. Als samenleving hebben we dus nog wat werk voor de boeg. 

AANGEPASTE BEDRIJFSSTRUCTUUR

Bedrijven en organisaties kunnen volgens Mees meer werk maken van een veilige, open bedrijfscultuur waar naast mannelijke ookvrouwelijke leiderschapscapaciteiten een kans krijgen. Volgens haar zullen bedrijven die talent willen aantrekken en zowel mannelijke als vrouwelijke leiderschapcapaciteiten naar best vermogen laten groeien een aangepaste bedrijfscultuur moeten installeren. Belangrijker dan resultaten is volgens haar de focus op een veilige context voor de werknemers en een leider die hier werk van maakt. De rest volgt vanzelf. ‘Diversiteit zorgt er voor dat er meer visies en meer talent een kans krijgen en dan gaan we er als samenleving op vooruit.’

 

 https://www.cfbl.eu/