01 dec '19

Nieuw volk in de commissie

2154
door Tina Deneyer
Een nieuwe legislatuur, een nieuwe Vlaamse regering en dus ook een nieuwe Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand in het Vlaams parlement.

Vijftien parlements leden zullen onder het voorzitterschap van Brusselaar Els Ampe (Open VLD) het werk van minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) controleren. De voornaamste nieuwigheid op beleidsvlak is dat de minister voortaan over een Vlaams Randfonds met 20 miljoen euro beschikt. ‘Met het fonds wil ik bijvoorbeeld extra zorgvoorzieningen creëren of scholen in de Rand bijkomende ondersteuningen bieden’, zegt minister Weyts. ‘Voor onze fractie is het essentieel om het Nederlandstalige karakter van de regio te vrijwaren en te versterken. Door ervoor te zorgen dat de taalwetgeving gerespecteerd wordt en extra middelen te investeren via het Vlaams Randfonds’, vult commissielid Inez De Coninck (N-VA) aan. ‘De Rand moet ook groener worden.’

Ook coalitiepartner CD&V ziet heil in het nieuwe fonds. ‘De extra middelen willen we prioritair inzetten voor onze kinderen en ouderen, door meer plaatsen te creëren in het onderwijs en betaalbare woonzorgcentra’, zegt commissielid Peter Van Rompuy (CD&V). ‘Daarnaast moet de schop nu ook echt in de grond voor de mobiliteitswerken in de regio, zowel aan de Ring als de A8 in Halle.’ Oppositiepartij SP.A is minder enthousiast over het Vlaams Randfonds. ‘Het is niet de juiste oplossing. De extra middelen zijn uiteraard welkom, maar blijven te beperkt en vooral, het zijn niet alleen de 19 gemeenten die officieel behoren tot de Rand die kampen met de grootstedelijke uitdagingen. We blijven daarom een pleidooi houden voor de erkenning van de regio Halle-Vilvoorde als centrumregio’, aldus commissielid Katia Segers (SP.A). Groen pleit voor minder files en gezonde lucht. ‘Vandaag is de Vlaamse Rand de filekampioen van Vlaanderen met de meest ongezonde lucht. Groen wil gezonde lucht en minder files. Voor ons moet de Rand groen, gezond en leefbaar zijn’, zegt commissielid An Moerenhout van Groen. 

Vlaams Belang wil minister Weyts vooral werk zien maken van maatregelen ten voordele van de Nederlandstaligen in de regio. ‘De middelen van Vlabinvest moeten fors naar omhoog’, vindt commissielid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). ‘Alleen zo kom je tot een kordaat en betaalbaar woonbeleid dat is gericht op het aanbieden van woongelegenheid voor onze mensen. Ook wat betreft sociale woningen en het Nederlandstalig onderwijs moeten Nederlandstaligen voorrang krijgen.’ Open VLD wil dan weer vooral de focus leggen op mobiliteit in de Rand. ‘Prioritair voor ons zijn investeringen in een betere treininfrastructuur en meer fietssnelwegen’, zegt commissielid Gwenny De Vroe (Open VLD). ‘We kiezen resoluut voor een vlottere pendelmix met betaalbare parkings en voldoende aansluitingen met bus en trein. We pleiten voor een goede samenwerking met het Brussels Gewest. Dat moet zorgen voor optimale oplossingen.’