01 apr '19

Nieuwe oproep voor meer samenwerking

3052
door Tina Deneyer
Vlaanderen en Brussel moeten op bestuurlijk vlak veel intensiever samenwerken. Dat vindt Voka Metropolitan. De Brusselse tak van de werkgeversorganisatie pleit voor de oprichting van Vliris, een nieuw politiek overlegplatform tussen beide gewesten.

‘Het platform moet de komende jaren zorgen voor een betere samenwerking inzake mobiliteit, ruimtelijke planning, arbeidsmarkt, … Dat is broodnodig om de Brusselse metropool een nieuwe dynamiek te geven’, meent Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan. ‘De zesde staatshervorming voorzag de oprichting van een metropolitane gemeenschap met daarin de federale overheid, de drie gewesten en alle gemeenten van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Dat bleek een doodgeboren kind. ‘Laat ons het simpel houden en een overlegplatform creëren tussen het Vlaamse en Brusselse Gewest. Het is tussen die overheden dat de komende jaren zeer belangrijke werven moeten worden afgesproken op vlak van mobiliteit, de ontwikkeling van bedrijvenzones, de arbeidsmobiliteit, de ontwikkeling van de luchthaven, enzovoort.’