01 mrt '19

Sneltram langs de A12

7160
door Herman Dierickx
De sneltram heeft al een lange geschiedenis achter de rug, tenminste toch op papier. Begin vorig jaar werd het tracé tot Breendonk definitief vastgelegd. Later is nog een verlenging voorzien tot Boom.

Ja, we hebben er lang moeten op wachten en het is niet altijd duidelijk waarom dat alles zo lang moet duren. Maar zeker is: de sneltram langs de A12 tussen Willebroek en Brussel komt er. De definitieve beslissing werd iets meer dan een jaar geleden genomen; nu is het wachten op de uitvoering. Tussen Breendonk en  Londerzeel rijdt de tram aan de oostkant van de A12 autosnelweg, tussen Londerzeel en Brussel ligt hij aan de westkant. Samen met de werken voor de ringtrambus van het UZ Jette over Vilvoorde naar de luchthaven en de fietssnelweg van Meise naar Strombeek is dat minstens goed voor grofweg tien jaar uitgebreide wegenwerken. En dan hebben we nog niets gezegd over de verbreding - oeps: optimalisering - van de Ring rond Brussel tussen Zaventem, Wemmel en Groot-Bijgaarden. De inwoners van de noordrand zullen het geweten hebben.

TRAM IN EIGEN BEDDING

Maar goed: je bakt geen omelet zonder eieren te breken. En we krijgen er een vlotte verbinding met het openbaar vervoer bij. Als alles goed gaat, beginnen de werken aan de sneltram omstreeks half 2020. De haltes onderweg zullen de verschillende woonkernen op zeer regelmatige basis bedienen. De tram rijdt grotendeels in een groene bedding met kort gras. De reistijd tussen Breendonk en Parking C nabij de Heizel zou ongeveer een half uur bedragen. Daar, en verderop tot Brussel-Noord, is er aansluiting voorzien met het Brussels openbaar vervoer. ‘De Werkvennootschap’ coördineert het hele project en treedt op als woordvoerder. ‘Iedereen kan alle informatie over dit project raadplegen op drie websites die we regelmatig actualiseren’, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van de Werkgenootschap.

Alles samen gaat het hier om één van de meest ingrijpende werken voor openbaar vervoer, fiets- en autoverkeer van de voorbije vijftig jaar. De hoofdbedoeling is om meer mensen uit de auto te krijgen. Iedereen kent het dagelijkse verkeersinfarct naar Brussel immers maar al te goed. 

BESLAG OP DE NATUUR

Dat de werken aan de sneltram gepaard gaan met inname van een flinke hap open ruimte is een feit. Dat kan nu eenmaal niet anders. Zeker niet wanneer je drie verkeersmodi bundelt rond de A12: de autosnelweg, de sneltram en de fietssnelweg lopen tussen Londerzeel en Brussel immers parallel met elkaar in een volledig gescheiden bedding. Daardoor moeten ettelijke hectare bos sneuvelen, waarvoor er wel compensatie is voorzien. Of je daarmee het bestaande bos waardig vervangt, is een vraag die Natuurpunt Meise zich, samen met heel wat anderen, stelt. Natuurpunt vraagt ook een ecoduct over de A12 ter hoogte van het Neromhof/industriegebied in Westrode en fiets- en voetgangersverbindingen over de A12. Ze goten hun voorstellen in een project dat ze De Groene Knoop noemen. Ze vragen vooral aandacht voor de natuur en dwarsverbindingen. De A12/sneltramtracé/fietssnelweg mag geen onoverkomelijke scheidingsmuur worden. 

Alleen zo kan de onneembare hindernis van zoveel infrastructuur voor mens en dier geneutraliseerd worden. De harde barrière die er anders dreigt te komen, zou voor een definitieve scheiding zorgen tussen de natuurgebieden aan beide zijden van het tracé. Tegelijk is Natuurpunt vragende partij om de boscompensaties van een tiental hectare uit te voeren in de nabijgelegen natuurgebieden van de Wolvertemse Beemden en de Birrebeekvallei, in plaats van in de Tangebeekvallei op de grens van Vilvoorde en Grimbergen, zoals nu voorzien is. Daarover is het laatste woord zeker nog niet gezegd, want na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn er heel wat coalitiewissels gebeurd in de betrokken aangrenzende gemeenten. Hoe dan ook: de mobiliteit in dit deel van de Noordrand zal er binnen tien jaar helemaal anders uitzien. De openbare ruimte en de natuur zullen de voornaamste slachtoffers zijn, maar niets doen is ook geen optie. 

GROTE POTENTIE MAAR…

Deze tram, en ook de ringtrambus, heeft de potentie om een succes te worden. Als alles goed verloopt, zullen we ons beter kunnen verplaatsen en zullen we kunnen profiteren van betere verbindingen. Of het dé oplossing zal bieden voor de huidige slechte verplaatsingsmogelijkheden is toch nog wat afwachten. Pas als dit mobiliteitsalternatief een succes wordt, zullen de uitgebreide werken het allemaal waard geweest zijn. 

Sta ons toe hierover toch nog even de kat uit de boom te kijken. Zo zijn er vragen te stellen bij bijvoorbeeld de gloednieuwe fietssnelweg die parallel wordt aangelegd naast de Strombeek-Beverselaan. Op de plannen ziet die er niet zo goed uit. Het gaat om een vier meter brede baan, geprangd tussen de straat en de geluidspanelen van de A12. Daar zal je eerder op een troosteloos stuk verharde weg rijden dan op een fietsas met groen. Dit kan anders ingevuld worden. Hopelijk staat het niet model voor de andere delen van de nog aan te leggen infrastructuur.

 www.dewerkvennootschap.vlaanderenwww.werkenaandering.be, www.brabantnet.be

RINGtv: Natuurpunt laat ecoduct Meise niet los