01 sep '18

Van grijs
naar groen

466
door Herman Dierickx
Zaventem is een van de meest versteende gemeenten in de Vlaamse Rand. De jongste decennia is de bodem er tegen honderd per uur verzegeld met veel nieuwe industriegebieden en woonwijken. Hier en daar probeert men nu het tij te keren.

Het jongste groene juweel aan de kroon is de recente opening van Het Zeen aan de Zeenlaan 80 in Sterrebeek. Bedoeling is dat de omwonenden kunnen genieten van meer blauw en groen in hun voor- en achtertuin en dat de lokale natuur er met het openleggen van de plaatselijke beken wel bij vaart bij. Dit is het derde project in het kader van het Europese concept Green4Grey, waarbij er meer natuur in de plaats komt van verharde oppervlakken. Tevoren was er in buurgemeente Wezembeek-Oppem de sanering van de Vuilbeek, nu Wezembeek, en de vergroening van het park de Burbure.

MODERNE SNIT

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin en de gemeente Zaventem werkten samen om Het Zeen in te groenen en een grotere belevingswaarde te geven. In samenspraak met de omwonenden werd het project een paar maanden geleden opgeleverd en is het klaar voor gebruik. De fit-o-meter en de Finse piste zet je aan tot sporten, de kinderen krijgen een gloednieuwe speeltuin en de wandelaars hebben er een traject bij dat hen makkelijk verbindt met de vermelde gebieden in Wezembeek-Oppem die op wandelafstand van elkaar liggen. 

Het moet gezegd: ook de natuur vaart er wel bij. Eindelijk komt het beekwater overal bovengronds. Eindelijk zijn de oevers uit hun betonnen harnas gehaald, zodat je al wandelend het water kan ontdekken. De sanering van de Vuilbeek aan de Beekstraat in Wezembeek-Oppem bewijst dat je een verschil kan maken op een al bij al kleine oppervlakte. In Het Zeen krijgt een wat oubollig park een moderne snit, waarin mens en natuur wat vrijer kunnen ademen. Het ziet er nog nieuw en vers uit, maar de natuur zal er snel voor zorgen dat alles mooi aaneengroeit waardoor deze leuke wandel- en parkzone veel recreanten zal aantrekken. 

MEER VAN DAT

Dat is geen overbodige luxe in de noordoostrand rond Brussel, want de verstedelijking van Kraainem, Zaventem en Wezembeek-Oppem heeft daar de jongste jaren voor een fenomenale achteruitgang van de leefbaarheid gezorgd. Dat was in vele andere randgemeenten ook het geval, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het hier dubbel zo hard ging. 

Gelukkig was er ook een groter project om de Woluwevallei op Vlaams grondgebied, in haar breedste zin, zo volledig mogelijk in te groenen, zoals dat reeds vele jaren het geval was voor diezelfde vallei in het Brussels Gewest. Daar heeft deze rivier van de bron in het Zoniënwoud tot de loop aan de grens met het Vlaams Gewest een zuiver traject gekregen. Het spoort daar trouwens samen met de inmiddels overbekende Groene Wandeling, die over een totale lengte van vijfenzestig kilometer het hele Brussels Gewest omspant in een uitmuntend groen netwerk.

Aquafin en de VMM hebben bij de heraanleg van Het Zeen gezorgd dat het afvalwater van de nabijgelegen Normandywijk eindelijk op het rioolstelsel is aangesloten. Zo is alweer een belangrijke vuilvracht afgekoppeld die niet meer in de Woluwe terechtkomt. Maar er blijft een lange weg te gaan om tegen 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Vandaag wordt in één Vlaamse gemeente op drie nog steeds slechts zeventig procent van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd; we halen nu een globale zuiveringsgraad van tweeëntachtig procent. Dat is beduidend minder dan bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland, die respectievelijk negenennegentig en zevenennegentig procent halen, jawel.

Vlaanderen wil het saneringswerk voortzetten, maar het gaat moeizaam en traag. Jaren geleden beet Corporate Village in Zaventem de spits af in het Woluwebekken. Nu zijn er dus al drie projecten tussen de Village en de grens met Brussel bijgekomen. Daarmee is de kous nog niet af, want er staat nog meer in de steigers. De VLM is samen met enkele partners gestart met de aanleg van een Woluwewandelpad vanaf het Hof ter Musschen aan de grens met het Brussels Gewest tot de riviermonding in de Zenne in Vilvoorde. Daarlangs is het nog lang niet allemaal ecologisch in orde, maar op verschillende trajecten wandel je wel al in het groen. Dat zal er in de toekomst alleen maar op verbeteren.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.