01 apr '20

‘ De interesse voor regionale tv
neemt opnieuw toe’

5777
door Michaël Bellon
RINGtv, de regionale televisiezender voor Halle-Vilvoorde, heeft 25 jaar op de teller staan. 25 jaar waarin er heel wat is veranderd, op televisievlak en in het zendgebied. Een terugblik en een stand van zaken.

Alles onder controle in de kantoren aan de Luchthavenlaan in Vilvoorde van waaruit RINGtv inmiddels een kwarteeuw alle mogelijke nieuwtjes uit de regio de wereld in stuurt. Het is nog vroeg op de dag, maar dat wil niet zeggen dat iedereen nog aan de koffie en de kranten zit. Ook RINGtv is ondertussen een mediabedrijf dat de inwoners van Halle-Vilvoorde de hele dag door bedient.

Greet Claes waakt sinds vijf jaar over het reilen en zeilen van de zender als algemeen directeur. Tom Serkeyn is van bij het begin actief als journalist bij RINGtv, en was in 1993 betrokken bij de adviesraad die de opstart van de zender mee in goede banen moest leiden. Hoofdredacteur Dirk De Weert was de eerste die op 1 januari 1995 in dienst trad. Hij moet ondertussen één van de langst zittende hoofdredacteurs in het Vlaamse medialandschap zijn. Op 1 juli gaat hij met pensioen.

Dirk De Weert: ‘Destijds had ik er zeventien jaar bij de VRT opzitten, zestien jaar bij de sportdienst en een jaar bij de nieuwsdienst waar men toen met Terzake was begonnen. Op het einde van dat jaar is me voorgesteld om deze zender op te richten. De naam RINGtv was er nog niet. Ik had twee maanden tijd om examens te organiseren en de eerste mensen aan te werven waarmee we op 1 maart 1995 op antenne konden gaan. Op dat eerste examen kwamen liefst tweehonderd kandidaten af. Daar zijn begin februari Dirk De Mesmaeker, Jeroen Moens en Karla Goetvinck uitgekomen. Bij de opstart was ik de enige met televisie-ervaring. Gelukkig konden we voor het camerawerk en de technische kant een beroep doen op Videohouse. Vrij snel zijn er ook freelancers bijgekomen, zoals Tom Serkeyn en Geert Vanhassel.

Tom Serkeyn: ‘Aan dat examen voor freelancers namen ook weer 160 kandidaten deel. Ik deed mee omdat ik net freelancer was geworden nadat ik een tijdje had gewerkt bij het ondertussen ter ziele gegane weekblad Wij van de Volksunie. Ik had nog op de opening van RINGtv gespeeld met mijn groepje Zakdoek (Serkeyn is ook violist en mandolinespeler, red.), en twee weken later kon ik aan de slag als de eerste freelancejournalist. Het voordeel was dat wij geworteld waren in de regio. Ik woon zelf al lang in Vilvoorde en ik moest niet op een kaart gaan zoeken waar Pepingen lag. Maar het was wel onontgonnen gebied. Na 25 jaar zijn er geregeld onderwerpen die terug komen, maar toen was alles een nieuw avontuur. We hadden een beetje een jeugdbeweging-gevoel. Alles kon bij wijze van spreken. Nu kan er nog veel, maar het gaat er allemaal wat strakker, gestructureerder en technischer aan toe. Zo is er bijvoorbeeld wat minder tijd om te netwerken. Vroeger kon je makkelijk een praatje slaan met de mensen terwijl de cameraploeg nog wat beelden sprokkelde, waardoor ik nu nog geregeld spontane telefoontjes krijg van mensen die me iets te melden hebben. Als je als journalist echter ook zelf je beelden moet maken, zoals ondertussen het geval is, is er natuurlijk geen tijd om nog een geuze te blijven drinken. Aan de andere kant hebben de jonge journalisten vandaag allemaal een praktijkgerichte opleiding gehad en zijn ze multi-inzetbaar.’

De Weert: ‘Vroeger hadden we per dag twee cameraploegen ter beschikking en moest je je als journalist van techniek en camerawerk niets aantrekken. Nu filmen we allemaal zelf. Dat vergt een aanpassing, maar we kunnen meer doen dan vroeger en het geeft ook wel enige voldoening als je zelf een mooi beeld hebt gemaakt.’

De regio zelf is natuurlijk ook veranderd. Het verkeer bijvoorbeeld.

Serkeyn: ‘Als we destijds om drie uur naar Gooik vertrokken voor een reportage waren we nog op tijd terug. Nu kan je dat vergeten. Vandaag zijn er natuurlijk technische middelen om ter plaatse te monteren en zelf live te gaan. Zaken waarvoor je tien jaar geleden een vrachtwagen en vijf man personeel nodig had.’

De Weert: ‘Ooit zijn we voor een betoging tegen de sluiting van Renault Vilvoorde in Parijs nog met cassettes heen en weer gereden. Dat was kunst- en vliegwerk, waarmee we moesten optornen tegen de straalwagens van VRT en VTM, want daar word je hoe dan ook altijd mee vergeleken.’

De sluiting van Renault in 1997 was een trauma voor de regio, maar ook een mijlpaal voor de zender.

De Weert: ‘Het was ons eerste grote examen. We waren de eersten die het wisten op die 27 februari omdat hun parking hier vlakbij was. Twee maanden heeft de sluiting ons nieuws beheerst, tot de mensen het welletjes vonden. We hadden bewezen dat we als kleine zender ons mannetje konden staan naast de nationale media, iets wat we later ook nog hebben overgedaan bij het faillissement van Sabena of de aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem. Op die grote crisismomenten zijn we nooit door de mand gevallen.’

Wat waren nog memorabele momenten in die 25 jaar?

Serkeyn: ‘Renault blijft natuurlijk bij omdat ik zelf van Vilvoorde ben en wist welke impact dat had. Maar je vergeet ook veel. Toernee General langs de 35 gemeenten was een mooie reeks. En natuurlijk In bange tijden met de verhalen over de Eerste Wereldoorlog. In de Westhoek struikel je over de herinneringen aan die oorlog, maar dat we hierover in de Rand 27 lijvige en interessante afleveringen hebben kunnen maken was toch minder evident.’

De Weert: ‘Ik denk ook aan de reeks De ring rond waarvoor we heel de regio vanuit de helikopter hebben gefilmd met luchtfotograaf Wim Robberechts. Dat was spectaculair. Ook de reeksen waarin we oude prentbriefkaarten vergeleken met het straatbeeld van nu, of de reeks met oude filmbeelden uit de privé-archieven van kijkers vielen in de smaak.’

Het is één van de uitdagingen om zowel de bewoners van Pepingen als de stedelingen van Vilvoorde te blijven boeien.

De Weert: ‘Dat is de eigenheid van dit zendgebied waar we ook onderzoek naar hebben laten doen. Het Pajottenland, Noordwest Brabant, de Druivenstreek en het gebied rond Vilvoorde en Zaventem hebben weinig met elkaar te maken. Wij moeten het bindmiddel proberen te zijn. En je moet overal regelmatig eens aanwezig zijn of mensen haken af.’

‘Ons bereik en onze waarderingscijfers blijven stijgen.’

Structureel en financieel gaat het RINGtv na een kwarteeuw nog steeds goed. Vlaanderen heeft grosso modo één regionale tv-zender per arrondissement, maar RINGtv opereert in Halle-Vilvoorde wel in een klein, heterogeen en meertalig zendgebied waar het potentiële bereik dus ook automatisch kleiner is. Terwijl andere regionale zenders zich genoodzaakt zagen om verregaand samen te werken of deel gingen uitmaken van grotere mediagroepen is RINGtv nog helemaal onafhankelijk en financieel stabiel.

Claes: ‘RINGtv is financieel gezond omdat het altijd de tering naar de nering heeft gezet en omdat de lokale adverteerders ons trouw bleven. De lokale reclame-inkomsten blijven de grootste bron van inkomsten, naast de vergoeding van de operatoren (Telenet, Proximus en Orange, red.). Bovendien communiceerden alle opeenvolgende ministers van de Vlaamse Rand over hun beleid via RINGtv, net als de provincie Vlaams-Brabant. Die onrechtstreekse ondersteuning door de overheid van de kleine mediaspelers, die het aanbod verrijken, is belangrijk. Daarnaast hebben we komaf gemaakt met het systeem van de tweemansploegen. Alle journalisten kregen een opleiding videojournalistiek. Dat was een kostenbesparing die ons de financiële armslag gaf om te starten met de digitale omslag.’

Wat is vanuit het algemeen beleid de grootste verwezenlijking in 25 jaar RINGtv?

Claes:‘We mogen trots zijn dat we voor lokale berichtgeving, samen met Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws, de meest geraadpleegde bron zijn. Onze algemene waarderingsscore is gestegen ten opzichte van 2018 en het bereik in 2019 was het beste sinds de start van de metingen in 2014. Ik ben ook zeer tevreden dat RINGtv met succes de digitale omslag heeft gemaakt met respect voor zijn trouwe tv-kijkers. Dat succes is gebaseerd op een sterke strategische visie die regelmatig wordt getoetst bij heel diverse stakeholders. Het resultaat wordt gedeeld met de redactie en het management en weerspiegeld in de dagelijkse keuzes. De grootste uitdaging blijft het bewaren van de eigen koers en authenticiteit van het medium binnen een snel wijzigend medialandschap. Het is onze ambitie om dat werk de volgende jaren met de nieuwe hoofdredacteur voort te zetten.’

Wat zal jouw grootste voldoening zijn als jij met pensioen gaat?

De Weert: ‘Het feit dat we na 25 jaar meer dan ooit relevant zijn in de regio. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ons bereik en onze waarderingscijfers blijven stijgen. En dat in tijden waarin televisie in vraag wordt gesteld en in een atypische regio gekenmerkt door migratie, ontnederlandsing en een dalend aantal kabelabonnees. Het jongerensegment vindt ons via de sociale media en onze website, maar 95% van de kijkers consumeert RINGtv nog altijd via de televisie. De interesse voor regionale tv neemt opnieuw toe. Mensen worden zodanig overstelpt met wereldnieuws dat vaak niet positief is, dat ze een houvast dichtbij nodig hebben.

 25 jaar RINGtv wordt gevierd in het najaar. Op www.ringtv.be kan je een aantal oude nieuwsuitzendingen van RINGtv bekijken.