27 jun '19

Taalbarometeronderzoek

1635
door Tina Deneyer
De kennis van het Nederlands in de Vlaamse Rand is de voorbije vijf jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit het tweede Taalbarometeronderzoek van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO).

 68,5 procent van de 2.500 ondervraagde Randbewoners gaf aan het Nederlands goed onder de knie te hebben. Ook de kennis van het Frans verschilt met 77 procent niet noemenswaardig ten opzichte van 2014. Het Engels maakt wel een forse sprong vooruit van 44 naar 50 procent. Opvallend is dat nieuwkomers van buiten de EU almaar beter Nederlands spreken. ‘Vandaag ligt het percentage van de niet-EU-burgers die Nederlands kennen rond de 25 procent’, zegt BRIO-onderzoeker Rudi Janssens. ‘Vijf jaar geleden was dat nog maar 15 procent. Veel heeft te maken met het feit dat ze er zich van bewust zijn dat ze de taal nodig hebben op de arbeidsmarkt. Het aantal Franstalige Belgen dat het Nederlands beheerst, daalt dan weer.’ Zorgenkind is de groep van tewerkstellingsgemeenten: Vilvoorde, Machelen en Zaventem. De kennis van het Nederlands daalt daar met bijna 10 procent en dan vooral bij jongeren.

Opmerkelijk is ook dat anderstaligen thuis vaker een combinatie spreken van hun thuistaal en het Nederlands. Dat is in veel gevallen zo omdat de kinderen in het gezin naar een Nederlandstalige school gaan.’ Het Nederlandstalig onderwijs in de Vlaamse Rand blijkt dus een erg belangrijk instrument. ‘De school brengt het Nederlands binnen in de anderstalige huiskamers’, beaamt Rudi Janssens.

Lees meer over het tweede Taalbarometeronderzoek in RandKrant van september.