01 mrt '19

Taalstimulering in
kinderdagverblijven

2400
door Tina Deneyer
Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker voor het aanleren van een taal. Daarom is de provincie Vlaams-Brabant gestart met een project rond taalbeleid en taalstimulering Nederlands in de kinderopvang in de Vlaamse Rand.

Kinderdagverblijven en onthaalouders krijgen nuttige tips om heel jonge kinderen spelenderwijs Nederlands te leren. Acht Nederlandstalige opvanginitiatieven in Asse, Drogenbos, Grimbergen, Overijse, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem, een Franstalig initiatief in Overijse en een tweetalig in Sint-Genesius-Rode stappen mee in het project. De kinderbegeleiders krijgen er coaching op de werkvloer en ondersteuning in het taalbeleidsproces. ‘Vanaf de geboorte zijn kinderen ontvankelijk voor taalstimulering. Door vanaf jonge leeftijd in te zetten op taalverwerving en taalstimulering zal de overgang naar een Nederlandstalige kleuterschool vlotter verlopen’, zegt Ellen Smits van het Centrum voor Taal en Onderwijs dat instaat voor de coaching. ‘We leren de kinderbegeleiders hoe ze de hele dag door, bijvoorbeeld ook tijdens de eetmomenten, op een spontane manier taalontwikkeling kunnen stimuleren. Dat kan onder meer door zo veel mogelijk te benoemen wat ze zelf doen of wat het kind doet. Uit de feedback die we krijgen, horen we vaak dat de begeleiders achteraf verbaasd zijn over hoeveel de kinderen daarvan oppikken.’