01 mei '19

Versnelde bouwwoede

1976
door Tina Deneyer
Tussen januari en november vorig jaar werden 44% meer bouwvergunningen voor residentiële gebouwen afgeleverd in Halle-­Vilvoorde dan in dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De spectaculaire stijging van 1.030 naar 1.478 residentiële gebouwen heeft te maken met verschillende factoren. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw spelen de lage rente, de aangekondigde betonstop en de verstrengde milieunormen een rol. ‘In 2018 was een forse stijging van het aantal toegekende vergunningen merkbaar omwille van de invoering van het strengere energiepeil in Vlaanderen’, klinkt het. ‘Brussel en Wallonië is er niet aan onderhevig. Het aantal bouwvergunningen is daar gedaald met respectievelijk 19% en 7%.’ De Bouwunie relativeert dan weer de forse stijging in Vlaanderen: ‘Als je jaren met nieuwe eisen vergelijkt met jaren zonder nieuwe eisen, krijg je een vertekend beeld. Na de piekperiode volgt een periode waarin aanzienlijk minder vergunningen worden afgeleverd. Het gaat dus om een versnelling van de vergunningsaanvragen.’ Opvallend is in elk geval wel dat de stijging hem vooral zit in het aantal gegunde appartementen. Tien jaar geleden werden er in Halle-Vilvoorde net geen 1.000 vergunningen voor de bouw van flats afgeleverd. In 2018 waren dat er meer dan 2.300.