09 jul '15

Een boek dat een verschil maakt 

5136
door Herman Dierickx
Met de komst van één boek werd alles anders. In het gezegende jaar 2006 verscheen de vertaling van een Engelse monografie over alle nachtvlinders van de Lage Landen. Vele nieuwsgierigen gingen aan de slag met het boek. Ze slaagden er in geen tijd in de soorten op naam te brengen.

Het leven kan soms eigenaardig verlopen. Neem nu dat van de geïnteresseerde natuurmens die oog heeft voor wat er zoal groeit, bloeit en vliegt in zijn of haar omgeving. Kijken naar planten en dieren is dan een logische zaak. Tot een vijftiental jaar geleden ging het steevast over planten, vogels, dagvlinders, libellen en misschien nog enkele andere groepen die een voldoende hoge aaibaarheidsfactor halen.

Met de komst van één boek werd alles anders. In het gezegende jaar 2006 verscheen de vertaling van een Engelse monografie over alle nachtvlinders van de Lage Landen. Vele nieuwsgierigen gingen aan de slag met het boek. Ze slaagden er in geen tijd in de soorten op naam te brengen. De kwikdamplampen vlogen bij bosjes de deur uit om de beestjes te lokken en ze daarna te determineren.

De waarnemingen kwamen bij bosjes binnen. Intussen is in Nederland en België een serieus gegevensbestand opgebouwd. Oorzaak? Dat ene boek.

Ondertussen zijn er al enkele andere op de markt, toch blijft Nachtvlinders van P. Waring en M. Townsend veruit het voornaamste naslagwerk. De tekeningen van Richard Lewington zijn weergaloos en van een uitzonderlijke kwaliteit, zodat determinatie van de diertjes over het algemeen redelijk vlot verloopt. Je vraagt je af hoe iemand zoveel schitterende tekeningen kan maken met zoveel oog voor detail.

De nachtvlinderstudie is dus goed en wel gelanceerd en gaat een geweldige toekomst tegemoet. Met dank aan de auteurs en de Nederlandse vertalers die deze nieuwe discipline een geweldige boost hebben gegeven.