01 mrt '17

Nieuwsgierigheid onder de loep

2626
door Herman Dierickx
Tijdens mijn rondleidingen valt het me telkens weer op: het enorme verschil in basisinteresse. Ze hangt af van de leeftijd van mijn publiek.

Of het gaat om een geleid bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin of aan een gebied van Natuurpunt of een streek in Wallonië, telkens kom ik met dezelfde bevindingen thuis. Veertig jaar ervaring geven me genoeg stof om hier even bij stil te staan. 

De minst geïnteresseerde groep zit in de leeftijdscategorie 15 tot 18-jarigen. Het is redelijk onrustwekkend om te zien hoe weinig ze geboeid raken. Ze lanterfanten maar wat, zonder discipline of respect. Hun leefwereld bevindt zich ergens anders. Voor hen is zo’n uitstap een verplicht nummer waar ze zich met lange tanden naar toe slepen. En er is weinig onderscheid tussen meisjes of jongens.

Brug- en andere gepensioneerden zijn wel geïnteresseerd. Zij willen bijleren, stellen vragen, zijn geboeid en verwonderd. Ze keren voldaan terug huiswaarts. Maar de tofste groep is ongetwijfeld die tussen 10 en 13. Onwaarschijnlijk hoe die jongeren reageren op wat ze zien en meemaken. Nieuws- en leergierig, onophoudelijk vragen stellen, enthousiast elkaar aansteken, observeren… Een fantastisch publiek waar je alle kanten mee uit kunt. Door in te spelen op de groepsdynamiek, of op enkele haantjes-de-voorste, gaat zelfs de meest schuchtere van de klas actief deelnemen. Hoe vaak ben ik na dat soort rondleidingen tevreden thuisgekomen en stak ik een kaarsje aan, in de hoop dat die kinderen de bijzondere wezens blijven die ze me in hun enthousiasme toonden?