01 feb '24

Bouw appartementen aan banden gelegd

394
door Luc Vanheerentals
Met de definitieve goedkeuring van een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan heeft het gemeentebestuur van Merchtem in het centrum een zone voor woonstraten afgebakend waar geen nieuwe meergezinswoningen – lees grootschalige appartementen - meer toegelaten zijn.

Deze zone situeert zich in de buitenwijken, want pal in het centrum zijn nog wel beperkte bouwprojecten mogelijk voor zover ze, dixit schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V Plus), ‘een meerwaarde opleveren’. De aanpak is volgens Casier nodig om het karakter van het dorp te beschermen. In het verleden wilde Merchtem, zoals een aantal andere gemeenten, een bouwstop voor appartementen, maar dat stuitte op een njet van de provincie.

De afgelopen decennia nam het aantal appartementen in heel Vlaanderen sterk toe, hetgeen vooral in landelijke gemeenten op verzet stuitte. Van de 40.000 nieuwe woningen die in 2022 in Vlaanderen werden vergund, was 53% een appartement. In 1996 was dat nog maar 35%. 28,8% van de 3,35 miljoen bestaande woningen in Vlaanderen was begin 2023 een appartement, wat dit het meest voorkomende woontype maakt. In Halle-Vilvoorde zijn het vooral gemeenten die grenzen aan Brussel die een sterke toename kennen. De oorzaken zijn de stijging van het aantal alleenstaanden en de vergrijzing. Tegen 2050 zijn er in Vlaanderen volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zo’n 400.000 extra wooneenheden nodig. Het streven om de open ruimte zoveel mogelijk te behouden, noodzaakt compacter bouwen.