01 mrt '24

Tekort aan huisartsen

301
door Tina Deneyer
Zo goed als alle gemeenten in de Vlaamse Rand kampen met een groot tekort aan huisartsen. Daarom pleit cd&v voor de opheffing van de federale quota op het aantal studenten geneeskunde. De partij verwijst hierbij expliciet naar de precaire situatie in de Rand.

‘Wie ziek is, vindt almaar moeilijker een huisarts’, zegt cd&v-voorzitter en Vilvoordenaar Sammy Mahdi. ‘Wachtlijsten, een patiëntenstop, vele kilometers rijden voor een huisarts,… het is bijna normaal geworden, maar het zou dat nooit mogen zijn. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) lanceerde al een aantal initiatieven, maar er is veel meer nodig om het probleem aan te pakken.’ Cd&v wil onder meer dat de federale quota voor de opleiding geneeskunde minstens tijdelijk worden opgeheven. ‘Zo kan Vlaanderen zelf op basis van de noden bepalen hoeveel studenten er met de studie geneeskunde kunnen starten. De federale quota op de instroom van studenten zijn achterhaald: de zorgnoden nemen toe, de samenleving vergrijst, artsen werken op een andere manier dan vroeger, er komen veel pensioneringen aan. Hierop moeten we kunnen inspelen. Bij de aanvang van de opleiding willen we plaatsen voorbehouden voor studenten die zich ertoe verbinden om, na ze zijn afgestuurd, voor een bepaalde termijn te werken in de meest huisartsarme zones of in gebieden die risico lopen op huisartsentekorten.’