22 jan '13

400 km fietsroutes

7004
door RK
Met de fiets van de Rand naar Brussel rijden, hoeft binnen afzienbare tijd niet langer een aanslag op lijf en leden te zijn. Tegen 2025 zou het Fiets-GEN klaar moeten zijn, een netwerk van 400 km fietsroutes om efficiënt en comfortabel vanuit de Vlaamse Rand in Brussel te geraken. En omgekeerd.

Met de fiets van de Rand naar Brussel rijden, hoeft binnen afzienbare tijd niet langer een aanslag op lijf en leden te zijn. Tegen 2025 zou het Fiets-GEN klaar moeten zijn, een netwerk van 400 km fietsroutes om efficiënt en comfortabel vanuit de Vlaamse Rand in Brussel te geraken. En omgekeerd.

Hierover hebben de Brusselse en Vlaamse ministers van Mobiliteit Brigitte Grouwels (CD&V) en Hilde Crevits (CD&V) eind vorig jaar een akkoord bereikt. Al dit jaar gaan de spades de grond in. De toestand is duidelijk: er zijn te weinig fietspaden en als ze er al zijn, zijn ze dikwijls in (erg) slechte staat en slecht onderhouden, vlotte verbindingen en aansluitingen tussen Rand en Brussel bestaan er veelal niet. Dat alles zal nu dus aangepakt worden, al wordt het met de vooropgestelde termijn nog wel geduld oefenen. ‘De komende jaren geven we prioriteit aan vijftien hoofdfietsroutes (zie plan). Het gaat om routes waarmee we veel fietsers bereiken en waarvoor relatief weinig aanpassingen nodig zijn’, zegt Philippe Vanstapel, persverantwoordelijke van Brussels minister Brigitte Grouwels.
De Fietsersbond is tevreden met de plannen voor het Fiets-GEN, maar blijft met één grote vraag zitten: wie neemt de leiding van dit project? ‘Er zijn twee gewesten, een provincie en vele gemeenten bij betrokken, maar niemand is belast met de leiding. We vrezen dat daardoor de nodige werken niet of niet tijdig uitgevoerd zullen komen.’

Bekijk de vijftien hoofdfietsroutes op het plan