01 nov '22

Wie heeft er een auto?

1221
door Tina Deneyer
Hoe verder weg van het centrum van Brussel, hoe meer gezinnen een auto hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Brusselse statistiekbureau Bisa, dat de cijfers van Statbel over autobezit uit 2019 onder de loep nam.

In het Brussels Gewest hebben net geen half miljoen Brusselaars een auto, maar de percentages van het autobezit verschillen sterk naargelang de buurt of wijk waar de gezinnen wonen. Binnen de vijfhoek heeft een kwart van hen een auto. In de wijken net buiten de vijfhoek is dat zo’n 38%, in die het verst aan de buitenkant van de stad gaat het om ruim de helft van de gezinnen. Bisa nam in het rapport ook de cijfers mee van de wijken die net over de grens met de Vlaamse Rand liggen, in een straal van 2 km. Daar hebben gemiddeld acht op de tien gezinnen een eigen auto. Dat is meer dan in om het even welke Brusselse wijk. Bisa spreekt van een grenseffect dat ook duidelijk samenhangt met het inkomen. In de Rand liggen de inkomens hoger en wonen veel gezinnen met kinderen. Buiten Brussel hebben ook veel 65-plussers een auto. Opvallend is dat in de wijken van de Vlaamse Rand zowat 40% meer dan één auto heeft. Binnen de Brusselse vijfhoek is dat amper 3%. Ook daar speelt het grenseffect. Om dat te verlichten, pleit de studie voor betere verbindingen met het openbaar vervoer tussen Brussel en de Vlaamse Rand. Op die manier kan volgens de onderzoekers het gemotoriseerde verkeer in de Rand worden teruggedrongen.