01 sep '23

Forse toename defecte bussen

1273
door Lene Van Langenove
In de eerste 5 maanden van 2023 moest De Lijn in de vervoersregio Vlaamse Rand 15.535 van de 541.222 geplande busritten (2,87%) schrappen. Verhoudingswijs is dat een verbetering in vergelijking met 2022 toen 3,26% van de busritten werd geschrapt. De belangrijkste oorzaken zijn stakingen en een tekort aan buschauffeurs. Voor een deel kunnen de bussen niet uitrijden omwille van technische problemen.

Uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Jos D’haese (PVDA) blijkt dat het aantal mankementen aan bussen de jongste jaren fors toeneemt. In 2020 werden er in de Vlaamse Rand 1.033 busritten om technische redenen geschrapt. In 2021 waren er dat 1.328, in 2022 2.379 en in de eerst vijf maanden van 2023 1.542. Het gemiddeld aantal bussen dat per dag in panne lag, kent een stevige stijging. In het onderhoudscentrum van Dilbeek steeg dat van 9,61 bussen per dag in 2021 tot 13,04 in 2022, in Grimbergen van 14,59 tot 22,47, in Vilvoorde van 7,49 tot 8,24. Enkel in Overijse verbeterde de situatie van 6,68 tot 5,47. Het wekt dan ook geen verwondering dat de tevredenheid van de busreizigers in 2022 verder afnam. De belangrijkste reden voor de ontevredenheid is de gebrekkige stiptheid. Terwijl in 2021 nog 50% van de reizigers vond dat bussen en trams voldoende op tijd reden, zakte dat aandeel vorig jaar naar 45%. –