01 jun '23

Aandeel jongeren groeit snel

1027
door Tina Deneyer
De bevolking in de Vlaamse Rand, en dan vooral het aandeel jongeren, groeit snel. Dat blijkt onder meer uit een studie van VUB-onderzoeker Gide Van Cappel.

‘In 2022 bedroeg het aandeel 0-24-jarigen in de Vlaamse Rand 31,1% tegenover 27,1% in het Vlaams Gewest. Binnen de Rand zie je ook vrij grote verschillen. Een meer rurale gemeente zoals Merchtem heeft 27,4% 0-24-jarigen, terwijl een tewerkstellingsgemeente zoals Vilvoorde 34,6% 0-24-jarigen kent.’

Van Cappel ziet in de Vlaamse Rand demografisch hetzelfde gebeuren als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ‘Daar zien we, net zoals in de Vlaamse Rand, een stijging van het aandeel jongeren, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest waar het aandeel jongeren proportioneel afneemt. Terwijl het Vlaams Gewest nood heeft aan een beleid op maat van een steeds ouder wordende bevolking, heeft de Vlaamse Rand nood aan een beleid op maat van een steeds groeiend aandeel jongeren.’

In de Vlaamse Rand is het aandeel jongeren trouwens niet alleen groter dan in het Vlaams Gewest, de spreiding van dat aandeel jongeren is er ook veel diverser. ‘Ook daar verschilt het beeld sterk van gemeente tot gemeente. In gemeenten als Overijse en Beersel heeft nog meer dan 1 op de 3 jongeren een Belgische herkomst. In Vilvoorde en Machelen is dat respectievelijk 21,7 en 24,7%. Het groeiende aandeel jongeren, en het diverse karakter ervan, kunnen voor wezenlijke uitdagingen zorgen op het vlak van onderwijs en vrije tijd, zeker wat betreft inclusiviteit. Meer onderzoek naar het profiel, de attitudes en de wensen van jongeren in de Vlaamse Rand is nodig om op basis daarvan tot een aangepast beleid te kunnen komen.’ –