01 mrt '18

Aanleg ringweg Asse
blijft uit

5062
door Luc Vanheerentals
Het dossier van de ringweg in Asse sleept al decennia aan. Toch is het nog steeds niet duidelijk wanneer de werken voor de tweede en derde fase aangevat kunnen worden.

Na jaren palaveren kon toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters eind 2008 het eerste stuk van 1,5 km inhuldigen, tussen de N9 Asse-Brussel ter hoogte van het station en de Huinegemstraat aan de industriezone van Mollem. Het vervolg, waarbij een verbinding met de N9 Asse-Aalst en de N285 Asse-Edingen zou worden gerealiseerd, laat op zich wachten. Tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Asse, dat medio 2016 werd goedgekeurd en de realisatie ervan mogelijke maakt, loopt een procedure bij de Raad van State aangespannen door Actiegroep Ruimte en Mobiliteit (ARMA). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lijkt weinig aanstalten te maken om de studies voor de realisatie aan te besteden. Uit een recente enquête door N-VA blijkt dat 80% van de inwoners voorstander is van de ringweg. Om de verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren, is ook het Toekomstforum Halle-Vilvoorde voorstander. De meningen over waar de ring precies moet komen, zijn echter sterk verdeeld.

IEDEREEN WIL, NIEMAND KAN

‘Vriend en vijand is het erover eens dat Asse een ringweg nodig heeft om het verkeer tussen Brussel en Dendermonde, Aalst en Ternat uit het dorpscentrum te halen. Uit tellingen van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat er dagelijks 20.000 tot 22.000 wagens door het centrum van Asse passeren, waaronder 1.050 vrachtwagens. Ik overweeg een fijnstofmeting in het centrum te laten uitvoeren en bij slechte resultaten de Vlaamse regering te dagvaarden om haar te dwingen maatregelen te nemen. Een AWV-medewerker vertelde me dat de situatie in Asse de zwaarste is die hij al gezien heeft’, aldus Yoeri Vastersavendts (Open VLD), schepen van Mobiliteit. Hij is er niet over te spreken dat het AWV, ondanks beloften na de goedkeuring van het PRUP, de studies om de ringweg te realiseren nog steeds niet heeft aanbesteed. Het blijft wachten op de resultaten ervan om gegevens over de omvang van de onteigeningen te kennen.

VERDERE AANLEG SPUTTERT

Het reeds gerealiseerde en minst gecontesteerde deel van de ringweg houdt ondertussen al heel wat vrachtverkeer van en naar de industriezone van Mollem uit het centrum weg. Na de aanleg in 2008 kon de aanleg van de rest echter niet beginnen omdat de Raad van State, op vraag van actiegroep ARMA, de gewestplanwijziging, die Vlaamse regering hiervoor in 2000 uitvoerde, vernietigde. Dat het eerste deel van de ringweg niet gecontesteerd is, blijkt uit het feit dat niemand een procedure opstartte om dat stuk te laten afbreken. Het hoger vermelde PRUP gaf in 2016 een nieuwe juridische basis voor het geplande tracé. Dit loopt vanuit de Huinegemstraat in een boog naar de Kalkovensteenweg (N9) om vervolgens aan te sluiten op de N285. ARMA startte medio 2016 een procedure bij de Raad van State om dit PRUP te laten vernietigen. Begin februari 2018 is er nog geen arrest en geen advies van de auditeur.

Ook actiegroep ARMA is voorstander van een ring rond Asse, maar wil niet weten van het voorliggende tracé omdat het gaat om een ‘ring dwars door Asse’. In de omgeving van Kalkhoven passeert de ring rakelings langs een aantal woningen en drie scholen met ‘significant negatieve lucht- en geluidseffecten’. De groep is ook niet te spreken over het doorsnijden van de Kramelbeekvallei. Het voorstel biedt bovendien geen garanties op een verbeterde doorstroming van het verkeer. ARMA pleit voor een veel wijdere ring die zich op een grotere afstand situeert van het centrum van Asse en ‘niemand zal hinderen’. Ook de oppositiepartijen Zellik-Relegem en VOLK, die in oktober samen naar de kiezer trekken, zijn voor deze oplossing gewonnen. Volgens schepen Vastersavendts is het omwille van het dal tussen de N9 en N285 echter aangewezen om de kruising van de ringweg en de N9 dichtbij het dorpscentrum te leggen. ‘In het andere geval moeten we een viaduct bouwen boven het gehucht Asbeek.’

 Onze medewerker en journalist zonder auto Luc Vanheerentals schreef het toepasselijke boek Duurzame alternatieven voor de auto. Fifty Ways to Leave Your Car. Het bevat 50 tips voor een autoloos leven, 50 getuigenissen, 50 aanklachten tegen de auto en 50 beleidsaanbevelingen. Het boek telt 320 blz. en kost 19,50 euro. Info: luc.vanheerentals@telenet.be