01 nov '14

Besparen

4264
door Geert Selleslach
Ons tijdschrift moet 220.000 euro besparen of 42% van zijn werkingsbudget. Zo verschijnt er vanaf 2015 één editie minder (van tien naar negen nummers per jaar) en wordt RandKrant maandelijks nog slechts in de helft van de regio Vlaamse Rand verdeeld.

De besparingsoperatie van de nieuwe Vlaamse Regering treft vzw ‘de Rand’, uitgever van RandKrant, bijzonder hard. Bovenop de vermindering met 10% van de subsidies van de Vlaamse overheid voor werkingskosten moet de organisatie ook een structureel tekort wegwerken, veroorzaakt door gestegen personeelskosten en vaste kosten voor onderhoud, energie en gebouwen. Dit heeft voor gevolg dat ‘de Rand’ een half miljoen euro moet besparen of 10% van de totale dotatie van de Vlaamse overheid. De besparingen vallen vooral in de werkingskosten van de verschillende deelwerkingen, waaronder de gemeenschapscentra en taalpromotie, en bij de druk- en verspreidingskost van RandKrant.

RANDKRANT

Wat betekent dit precies voor RandKrant? Vanaf 2015 verschijnt er per jaar één editie van RandKrant minder, in de maand januari. RandKrant moet 220.000 euro besparen of 42% van zijn werkingsbudget. De negen nummers zullen maandelijks ook niet langer in alle bussen van de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand vallen, maar wel in de helft van de regio. De volgende editie wordt de maand daarop in de andere helft van de regio bedeeld. En zo gaat het beurtelings verder. Op die manier wordt zo’n 42% of 220.000 euro bespaard op de werkingskosten van RandKrant, waarvan de verspreidingskost de grootste hap uitmaakt. Je kan alle edities van ons tijdschrift altijd digitaal lezen via onze website www.randkrant.be of een exemplaar ophalen in het dichtstbijzijnde cultuurcentrum, gemeenschapscentrum of bibliotheek.

Ook op onze andere publicaties wordt ingegrepen. Vanaf 2015 verschijnt er per jaar een gemeenschapskrant minder in elk van de faciliteitengemeenten, in de maand januari. We zullen er voortaan wel korte anderstalige samenvattingen in opnemen, naar het voorbeeld van RandKrant.

Toch nog even meegeven dat uit het lezersonderzoek van juni 2013 blijkt dat zowel RandKrant als de gemeenschapskranten goed gekend zijn door de mensen uit onze regio en gewaardeerd worden door onze lezers, en – opvallend – dat lezers van onze tijdschriften meer deelnemen aan het lokale gemeenschapsleven dan niet-lezers, een van onze doelstellingen.

VZW ‘DE RAND’

Vzw ‘de Rand’ werkt al achttien jaar in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant aan het bevorderen en ondersteunen van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand en de integratie van anderstaligen. De Raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’ keurde op 13 oktober een besparingsplan goed, dat vanaf 2015 zal worden uitgevoerd. De Raad is van oordeel dat elke deelwerking essentieel is voor de organisatie en – weliswaar met veel minder geld – moet worden verdergezet. Toch moeten er twee functies worden geschrapt en zal in 2016 een gehuurde kantoorruimte worden verlaten.

Om ervoor te zorgen dat deze besparingsoperatie volstaat om de komende beleidsperiode de begroting in evenwicht te kunnen houden, vraagt de Raad van Bestuur aan minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, om er mee voor te pleiten dat de bestaande werkingsreserve van ‘de Rand’ de komende jaren kan worden ingezet.
 

RandKrant verschijnt vanaf 2015 negen keer per jaar, niet in januari, juli en augustus. We zullen onze website www. randkrant.be uitbouwen en nummers verspreiden via cultuurcentra, gemeenschapscentra en bibliotheken in onze regio.