01 nov '18

7,4 op 10

1982
door Geert Selleslach
We zijn goed bezig. Ook al zeggen we het zelf. Of toch niet. We zeggen het niet zelf. Het zijn de cijfers uit het lezersonderzoek die spreken.

Om de vijf jaar wordt er door een onafhankelijk onderzoeksbureau een lezersonderzoek uitgevoerd over RandKrant en de gemeenschapskranten van vzw ‘de Rand’. Tussen 15 mei en 18 juli 2018 voerde M.A.S. (Market Analysis & Synthesis) uit Leuven het telefonisch onderzoek uit. Het onderzoek is representatief en is zo opgesteld dat voor een aantal gegevens een vergelijking met 2013 gemaakt kan worden. Voor het eerst werden er ook vragen gesteld over de online communicatie van RandKrant. 

WAT ZIJN DE CONCLUSIES?

RandKrant en gemeenschapskranten zijn minder gekend dan vijf jaar geleden (dat geldt voor alle regionale media van de Rand), het aantal lezers blijft stabiel, het aantal trouwe lezers stijgt. RandKrant en gemeenschapskranten versterken hun positie binnen het regionale en lokale informatieaanbod. Ze staan op de tweede plaats gerangschikt op de vraag ‘welk medium informeert het best over de regio’. De waardering van de tijdschriften blijft gelijk (RandKrant) of ligt hoger (gemeenschapskranten) dan in 2013. De online communicatie van RandKrant is weinig gekend. Een verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat we pas in maart 2017 gestart zijn met een vernieuwde website en nieuwsbrief, en met onze Facebookpagina. Wie de nieuwsbrief, website en Facebookpagina wel kent, raadpleegt ze regelmatig. Hoofdconclusie: RandKrant handhaaft zich duidelijk als belangrijk medium in de regionale berichtgeving. De resultaten van het lezersonderzoek wijzen op een status-quo met vijf jaar geleden. Opvallend: een overgrote meerderheid van de mensen leest liefst de papieren RandKrant.

MEER IN DETAIL

 • 71% van de bevraagde mensen kent RandKrant. Hiermee komt RandKrant op de tweede plaats qua bekendheid van de regionale media.
 • 54% heeft het maandblad gelezen gedurende de laatste zes maanden (NL: 63%, FR: 34%, anderstalig: 27%), zeven op de tien is trouwe lezer, een op vier intensieve lezer.
 • RandKrant staat op de tweede plaats als ‘medium dat het beste informeert over de regio’, na de regionale televisie.
 • RandKrant is beter gekend en gelezen bij mensen met Nederlands als moedertaal (63%) dan bij Franstaligen (34%) en anderstaligen (27%)
 • RandKrant is beter gekend en gelezen bij inwoners ouder dan 35 jaar (18-34 jaar: 29%, 35-54 jaar: 62%, 55+: 63%).
 • De populairste rubrieken en artikels zijn: UiT in de Rand (66%), Agenda (65%), A tot Z (64%), FiguranDt (64%), Op verkenning (63%), Gemengde Gevoelens (62%).
 • RandKrant in zijn geheel krijgt van de lezers een gemiddelde beoordeling van 7,4 op 10 (ex-aequo met 2013). Nederlandstalige lezers (7,5) geven een hogere score dan nietNederlandstaligen (7,0).
 • 90% vindt de vertaalde samenvattingen positief. 59% leest ze (12% enkel de vertalingen, 47% eerst de vertaling en dan verder naar het artikel in het Nederlands, 41% leest meteen het hele artikel in het Nederlands).
 • De online communicatie van RandKrant is minder goed gekend. 27% kent de website van RandKrant, 22% leest ze. Wie de digitale kanalen wel kent, gebruikt ze en beoordeelt ze goed. De website krijgt een score van 7,4/10.
 • Een overgrote meerderheid (75%) verkiest de papieren versie van RandKrant boven de online versie (17%). 
 • Sinds februari 2015 wordt RandKrant niet meer in de hele Rand bus-aan-bus verdeeld, maar afwisselend de ene maand in de ene helft van de regio, de volgende maand in de andere helft. Dat heeft een aantal gevolgen: 24% leest artikels op de website in de maand dat ze geen papieren versie in de bus krijgen, 41% leest elke maand de website.
 • 8% kent de Facebook-pagina van RandKrant, 10% heeft de pagina geliket, 8% heeft reeds een artikel op de pagina gelezen.
 • 19% weet dat RandKrant ook te vinden is in meer dan honderd verdeelpunten in de Vlaamse Rand en Brussel, 34% heeft RandKrant daar al meegenomen of gelezen, 39% deed dat omdat er die maand geen RandKrant in hun brievenbus werd verdeeld.

WAT NU?

Als mijn kinderen thuiskomen met zulke cijfers is ‘den ouwe’ content. Even genieten dus, van deze toch wel mooie cijfers, om meteen daarna de hersenen aan de gang te houden voor meer kwaliteitsvolle tijdschriften, om na te denken hoe we onze online communicatie kunnen versterken. Ja, morgen is er nog een dag, waarin we weten wat te doen.

 Een meer gedetailleerde samenvatting vind je hier.