01 okt '18

Beton rukt op

4557
door Tina Deneyer
De ‘betontoestand’ in de Vlaamse Rand is nog dramatischer dan elders in Vlaanderen. Tot die conclusie komt Natuurpunt naar aanleiding van hun Betonrapport.

‘Op basis van cijfers van de Vlaamse overheid keken we naar vijf verschillende indicatoren om na te gaan hoe ‘groen’ de gemeenten nog zijn’, legt Frederik Mollen van Natuurpunt uit. ‘Twee criteria zijn het ruimtebeslag en de verhardingsgraad. Het eerste duidt op de ruimte die wordt ingenomen om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, en zo meer. Het tweede duidt op effectieve bebouwing.’

Globaal gezien scoort de Vlaamse Rand een stuk slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Het ruimtebeslag in Vlaanderen bedraagt volgens het rapport gemiddeld 33%, in de Vlaamse Rand is dat 47% procent. Ook qua verhardingsgraad doet de Vlaamse Rand (19%) het minder goed dan het Vlaamse gemiddelde (14%). Drogenbos scoort zowel qua verhardingsgraad (53%) als ruimtebeslag (84%) het slechtst in de Vlaamse Rand en zelfs in heel Vlaanderen. Merchtem is met een verhardingsgraad van 12% en een ruimtebeslag van 29% de beste leerling van de klas in de Vlaamse Rand.

‘Een andere belangrijke indicator is de betonsnelheid, het tempo waartegen de open ruimte verdwijnt’, zegt Mollen. ‘Die ligt in de Vlaamse Rand het hoogst in Dilbeek (324 m2 per dag), het laagst in Machelen (7 m2 per dag). De afgelopen tien jaar lag de betonsnelheid in de Vlaamse Rand lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat komt omdat de Rand al sterk is volgebouwd en het aantal bouwgronden beperkt is. Toch verdwijnt er in de Vlaamse Rand nog altijd 2.747 m² per dag open ruimte, wat neerkomt op 1 hectare elke vier dagen. Dat is nog altijd zeer veel. We nemen ook per inwoner almaar meer ruimte in. In de Vlaamse Rand is dat gelukkig wel gestabiliseerd de laatste jaren, maar ook hier zijn een betonstop en verdichting dringend nodig.’