01 jun '19

Collage

2608
door Tine De Wilde
Het Pajotse landschap inspireerde Pieter Bruegel de Oude. Zo staat het kerkje van Sint-Anna-Pede afgebeeld in zijn schilderij De parabel van de blinden en de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede in De ekster op de galg.

De gemeente Dilbeek viert Bruegel met de openluchttentoonstelling De Blik van Bruegel. Langsheen een wandelparcours geven internationale kunstenaars, ontwerpers en theatermaker Josse De Pauw elk hun eigen interpretatie van het Bruegeliaanse landschap door een landschapsingreep, installatie of vertelling. Een van de realisaties is het fijn bedachte bezoekerspaviljoen van ontwerperscollectief Rotor in Sint-Anna-Pede. Aan de start van de wandeling leidt een pad je naar een vier meter hoge Thuyahaag, de haag die de typische Vlaamse woning omringt. Als je even afstand neemt en omhoog kijkt, zie je waarachtig mensen op de haag lopen. In het midden ervan ontdek je een opening en via een pad van betonklinkers kom je in een serre, een ruimte vol licht met ontvangstbalie en plantenborders van Landinzicht Landschapsarchitecten. Achter de haag klim je langs de trap van een bouwstelling tot boven de haag. Vanaf die hoogte zie je het landschap vanuit het perspectief dat Bruegel schilderde. Zoals Bruegel de Vlaamse landschapselementen verwerkte in zijn schilderijen, is het bezoekerspaviljoen van Rotor een collage van typische, hedendaagse elementen. De oprit van betonklinkers, haag, serre en bouwstelling integreren zich naadloos in het omgevende landschap. Eigen aan Rotor is dat het voor de bouw zoveel mogelijk met recuperatiematerialen werkte. Daarover lees je meer volgende keer. Breng alvast een bezoek aan de achterliggende toiletten.

 De Blik van Bruegel is een openluchttentoonstelling (tot 31 oktober) met 15 interventies van kunstenaars, designers en architecten in het landschap dat Bruegel inspireerde. Zie ook www.westrand.be