08 jul '17

Brosella
Folk & Jazz

2450
door Nathalie Dirix
Wat maakt folk en jazz zo’n boeiende muziekgenres? Is dat niet hun combinatie van eeuwenoude tradities en voortdurende vernieuwing? De organisatoren van Brosella Folk & Jazz willen vooral de hedendaagse sound van folk en jazz met een groot publiek delen. Folk en jazz zijn ‘alive and kicking’.

Het programma van dit festival dit jaar is het resultaat van niet voor de hand liggende keuzes. Hier wordt niet voor modeverschijnsels of trends gegaan, wel voor bands met een grensverleggend geluid. Het resultaat klinkt verfrissend.

Ondertussen is Brosella Folk & Jazz aan haar 40e editie toe. Naast een schitterende locatie (een amfitheater in openlucht), kan je rekenen op een weekend gezelligheid en warmte. En niet te vergeten: op een cocktail van zorgvuldig geselecteerde artiesten, waaronder zowel vaste waarden als nieuwe ontdekkingen.

ZA 8 JUL • ZO 9 JUL
Brosella Folk & Jazz
Groentheater, Osseghempark Laken
02 474 06 41, meer info