01 dec '17

Evoluties in
de Vlaamse Rand

2168
door Tina Deneyer
De vergrijzing in de Vlaamse Rand is merkelijk minder groot dan in de rest van Vlaanderen. Dat is een van de meest opvallende conclusies uit het recentste Cijferboek Vlaamse Rand (2017), de tweejaarlijkse analyse van de Studiedienst van de Vlaamse regering over de regio.

‘De bevolking in de Vlaamse Rand is relatief jong, hoewel die van Brussel nog jonger is’, vertelt Annelies Jacques van de Studiedienst.

‘Opvallend is ook dat 44 procent van de mensen die in 2015 in de Vlaamse Rand zijn komen wonen, afkomstig zijn uit het Brusselse Gewest. Het gaat dan vaak om dertigers en veertigers met kinderen tussen 0 en 10 jaar. Dat verklaart voor een groot deel waarom de Vlaamse Rand minder sterk is vergrijsd.’

Naast data over demografie, analyseert het Cijferboek ook gegevens over onder meer onderwijs, cultuur, welzijn, mobiliteit, criminaliteit en economie. ‘Op dat laatste vlak valt vooral op dat de economie het in de regio heel goed doet. Er zijn hier heel wat banen voorhanden. Tegelijk blijft de kansarmoede in de Vlaamse Rand toch vrij hoog. Een frappante paradox.’

 

Wie meer wil weten, kan het Cijferboek Vlaamse Rand 2017 en het bijbehorende tekstboek downloaden via regionalestatistieken.vlaanderen.be of www.docu.vlaamserand.be

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.