01 feb '19

Een echte
burgemeester

2235
door Tina Deneyer
In faciliteitengemeente Linkebeek is Yves Ghequière van Link@venir voorgedragen als burgemeester. De weg naar die voordracht liep niet bepaald over rozen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Link@venir zeven zetels, de lijst Ensemble-Linkebeek-Samen van voormalig niet-benoemd burgemeester Damien Thiéry vijf, de tweetalige lijst Activ’ drie. Na weken van slopende onderhandelingen tussen de drie partijen zonder resultaat, lanceerde Activ’ het voorstel van een soort burgerbestuur, waarbij er gewerkt zou worden met een ‘algemene meerderheid’ en de drie partijen dus samen zouden besturen. Ook die piste bleek niet mogelijk. Daarop volgde nog een voorstel van Thiéry om het burgemeesterschap te delen met Ghequière. Thiéry wilde de sjerp drie jaar, een jaar te lang in de ogen van Ghequière. Begin januari kwam het nieuws dat Ghequière dan toch de nodige handtekeningen had verzameld voor zijn voordracht als burgemeester: zeven van zijn eigen partij en twee van Activ’. Dat legde meteen ook een tweespalt bloot binnen Activ’. Ondertekenaars Roel Leemans en Joëlle Grimmeau konden niet op het begrip rekenen van lijsttrekker Mitra De Kempeneer, die niet ondertekende. Hoe werkbaar het akkoord in Linkebeek is, zal moeten blijken. De lijst van Thiéry mag dan in de gemeenteraad wel in de oppositie zijn beland, de man zelf zit dankzij de rechtstreekse verkiezing van de schepenen in de faciliteitengemeenten wel in het schepencollege.