01 mrt '23

Een golf van vergrijzing

1047
door Tina Deneyer
Brussel zal de komende jaren met een vergrijzingsgolf te maken krijgen. Het aantal Brusselaars ouder dan 85 zal vanaf 2030 fors stijgen.

Het profiel van die grote groep Brusselse ouderen zal ook cultureel diverser en armer zijn. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. ‘Doordat de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het algemeen jonger is dan die van Vlaanderen en Wallonië, komt de vergrijzing er later’, legt onderzoekster en auteur van het rapport Dalia Fele uit. ‘Die vergrijzing zorgt voor flink wat uitdagingen. Omdat relatief meer Brusselse ouderen sociaaleconomisch kwetsbaarder zijn dan elders in het land, zal een woonzorgcentrum voor heel wat van hen onbetaalbaar zijn.’ En dat terwijl het aanbod aan alternatieve structuren zoals assistentiewoningen en alternatieve woonvormen voor senioren relatief weinig ontwikkeld is. ‘Voor ons onderzoek lag de focus op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet op de Vlaamse Rand. Maar gezien de verhuisbewegingen vanuit Brussel ervoor zorgen dat de bevolking in een aantal gemeenten van de Vlaamse Rand jonger is dan in de rest van Vlaanderen, kan je wel vermoeden dat ook de Vlaamse Rand met een soort van vertraagde vergrijzingsgolf te maken zal krijgen. Ook de diversiteit van die oudere bevolkingsgroep zal wellicht groter zijn dan op andere plaatsen.’