01 apr '20

Schone energie
als streekproduct

2979
door Gerard Hautekeur
Sedert de oprichting eind 2019 telt de coöperatie al 120 leden en heeft ze meer dan 200.000 euro aan kapitaal opgehaald bij inwoners van Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren.

Tot we echt van start gaan met de uitvoering van de zonne-energieprojecten kunnen geïnteresseerden nog slechts één aandeel van 250 euro kopen’, zegt Jan Rongé, initiatiefnemer en medeoprichter van de gloednieuwe coöperatie. ‘Druifkracht is een coöperatieve onderneming, die rendabel moet zijn en die aan de coöperant een fair dividend van maximum 6% wil uitkeren. We zijn een vennootschap met een sociaal oogmerk. Dit betekent dat winst een middel is om de doelstellingen van duurzame energie te realiseren en geen doel op zich is. Ook de initiatiefnemers doen dit niet voor het geld. Alle bestuursleden werken mee op vrijwillige basis.’ 

Zonne-energie

Druifkracht heeft de afgelopen maanden schaduw vrije daken van scholen, openbare gebouwen en bedrijven in de Druivenstreek in kaart gebracht. ‘We willen zo veel mogelijk eigenaars ervan te overtuigen om zonnepanelen op hun dak te installeren. Twee woonzorgcentra en een opvangcentrum voor gehandicapten toonden al belangstelling. Andere  poten tiële geïnteresseerden voor de plaatsing van zonnepanelen zijn bedrijven die via de energiecoöperatie een verankering zoeken met de streek. Ook hun werknemers kunnen participeren in Druifkracht. De coöperatie doet er alles aan om bedrijven, scholen en gemeenten te ont-zorgen. Wij zoeken voor hen de meest geschikte locatie voor zonnepanelen. Doen het nodige studiewerk. Duiden installateurs aan. Staan in voor het onderhoud en de monitoring van de installatie en nemen contact op met de buurt. Wie zonnepanelen door de coöperatie laat installeren, loopt geen enkel financieel risico en bespaart op zijn energie-uitgaven. Druifkracht, die eigenaar is van de installatie van zonnepanelen, verkoopt de opgewekte stroom aan de gebruiker tegen een zo gunstig mogelijke prijs.’

‘De eigenaars van de coöperatie zijn mensen uit de streek die er geen belang bij hebben dat de school van hun schoolgaande kinderen of het woonzorgcentrum waar hun ouders verblijven een te hoge energieprijs betaalt. Dus ook mensen die geen aandeel kunnen kopen, plukken de vruchten van Druifkracht. De energiecoöperatie is een onderneming die het algemeen belang voorop stelt.’ Er bestaan al tal van publiekprivate samenwerkingsverbanden. Rongé pleit in dezelfde geest voor meer publiek-coöperatieve samenwerking aangezien de belangen van de gemeenten en de coöperatie gelijklopend zijn.

Particulieren

In de toekomst wil Druifkracht zich ook nadrukkelijk op particulieren richten. ‘Veel burgers die iets willen doen voor het klimaat weten vaak niet hoe daaraan te beginnen. Ze hebben geen idee wat bevorderlijk is voor het milieu. Dat is logisch, want zelfs experts zijn het niet altijd met elkaar eens. Iedereen werkt in verspreide slagorde waardoor er een gevoel van machteloosheid overheerst. Daarom wil Druifkracht bewoners advies geven en ondersteunen bij hun plannen voor energiebesparende maatregelen, zoals de overschakeling op LED-verlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de woning, en het vervangen van energieverslindende huishoudelijke toestellen. De ambitie van Druifkracht reikt verder dan het installeren van zonnepanelen. Ze beoogt niet enkel een lokale klimaatvriendelijke energieproductie, maar een maximale energiebesparing.’

Meer vrouwen

Druifkracht wil, samen met de burgers uit de streek, de energietransitie waarmaken. ‘We beschouwen onszelf als partner van lokale verenigingen, handelaren en besturen om de Druiven streek klimaatneutraal te maken. Druifkracht heeft veel expertise in huis. De twintig kernleden vertegenwoordigen verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsachtergronden, behoren tot diverse overtuigingen en politieke strekkingen en beschikken over verschillende vaardigheden. Toch zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers en zeker naar extra vrouwen, onder andere voor de nieuw op te richten werkgroep klimaat. Op die manier zal het maatschappelijk draagvlak van de energiecoöperatie nog verhogen.’

 www.druifkracht.be