01 nov '19

Extra geld

2781
door Tina Deneyer
De nieuwe Vlaamse Regering gaat niet in op de vraag van de burgemeesters en de provincie Vlaams-Brabant om van Halle-Vilvoorde een centrumregio te maken, maar trekt de komende bestuursperiode wel 126 miljoen extra middelen uit voor de 65 gemeenten van Vlaams-Brabant.

56 miljoen daarvan gaat naar Halle-Vilvoorde. Voor een aantal gemeenten gaat het om flinke bedragen. Zo mag Vilvoorde rekenen op 7,5 miljoen euro, Overijse op 3,9 miljoen, Dilbeek op 3,8 miljoen, SintPieters-Leeuw op 3,4 miljoen en Halle op 3,4 miljoen. ‘Ik roep alle gemeentebesturen op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en open ruimte’, zegt Ben Weyts (N-VA), minister voor de Vlaamse Rand. De Vlaamse Regering maakt ook werk van een Vlaams Randfonds, goed voor 4 miljoen euro extra per jaar. ‘Uit het Vlaams Randfonds kan de minister van de Vlaamse Rand middelen halen om bijkomende maatregelen te nemen of beleid van andere ministers extra te ondersteunen in bijvoorbeeld kinderopvang, zorg, welzijn, inburgering of onderwijs’, klinkt het in het nieuwe regeerakkoord.