01 mei '18

Fijnstof meten

2536
door Tina Deneyer
Een groep geëngageerde burgers uit de brede Vlaamse Rand is gestart met metingen van het fijnstof.

Sarah Sneyers, Merchtems provincieraadslid voor Groen en een van de initiatiefnemers: ‘Door de verbreding van de Ring zal de verkeersdruk en dus de luchtverontreiniging alleen maar toenemen. We willen op basis van de resultaten komen tot een ommekeer in het beleid.’ Concreet plaatsen vrijwilligers sensoren op verschillende punten in de gemeenten in de Rand, onder meer langs drukke wegen, in de omgeving van scholen en op het platteland. ‘Intussen doen al meer dan honderd mensen mee aan de metingen. De resultaten kun je onmiddellijk raadplegen. Wij zullen ze toetsen aan de richtlijnen van Vlaanderen, de EU en de Wereldgezondheidsorganisatie. Wie nog wil meedoen, kan contact opnemen. Hoe meer mensen deelnemen aan de actie Fijn stof in de Rand hoe relevanter de metingen.’

  www.facebook.com/fijnstofinderand