01 okt '18

Diverse lijsten 

10441
door Luc Vanheerentals
Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen in de Rand kennen we uiteraard nog niet; vast staat wel dat er op een aantal plaatsen heel wat zal veranderen.

Zo verdwijnen er een aantal invloedrijke politici van het toneel, worden er hier en daar nieuwe kartels en burgerpartijen in het leven geroepen, staan in enkele faciliteitengemeenten Franstaligen en Nederlandstaligen voor het eerst op dezelfde lijst. Een exclusief overzicht van alle gemeenten van de Rand.

In Asse werd de nieuwe lijst Anders opgericht. Hij krijgt de steun van Open VLD. Naast schepen Rita De Vos (Open VLD) als lijsttrekker prijkt ook Marc Verelst op de lijst. Hij trok in 2012 de SP.A-lijst. Burgemeester Koen Van Elsen, die in totaal 14 jaar de sjerp draagt, trekt opnieuw de CD&V-lijst. Opvallend is voorts dat de Lijst Zellik-Relegem dit keer in kartel met VOLK naar de kiezer trekt en de SP.A als Iedereen Asse meedoet. 

Door de overstap medio 2017 van CD&Ver Jos Crabbé naar Open VLD verloren N-VA, CD&V-DNA en Groen-SP.A in Dilbeek hun meerderheid. De oppositiepartijen Open VLD en UF maakten hier gebruik van om de belastingen te verlagen. Willy Segers hoopt als N-VA-lijsttrekker zijn burgemeesterssjerp te behouden. Lijst van de Burger Open VLD met Luc Deleu als lijsttrekker kon BV Bob Savenberg strikken. Jef Valkeniers stopt met politiek.

In Grimbergen is burgemeester Marleen Mertens (CD&V) geen kandidaat meer uit onvrede met de aanduiding van Patrick Vertongen als lijstrekker. Vraag is of CD&V, Groen en Open VLD nog een coalitie willen vormen vermits er enkele beslissingen met een wisselmeerderheid werden genomen, zoals bij de omzetting eind 2017 van 42 ha woonuitbreidingsgebied tot open ruimte. Ex-Anderlechtmanager Michel Verschueren duwt de Open VLD-lijst.

In Meise werd met de steun van Open VLD de lijst LB+ in het leven geroepen met de huidige en gewezen burgemeester Jos Emmerechts en Roger Heyvaert. Als tegenzet stelt exburgemeester Marcel Belgrado zich opnieuw kandidaat als lijstduwer voor CD&V. Schepen Paul Van Doorslaer verliet N-VA en komt op met de lijst LEEF. Groen en SP.A vormen voor het eerst het kartel Samen Anders. Nieuw is de burgerpartij Pro Meise. 

Merchtem moet het na 2018 doen zonder Eddie De Block, die sinds 2000 burgemeester is. Hij wordt als lijsttrekker van Open VLD, die momenteel over een comfortabele meerderheid van 14 op 25 zetels beschikt, opgevolgd door federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block die haar lijst #1785 doopte. Net zoals in Meise werd ook hier een burgerpartij opgericht die zichzelf Pro Merchtem noemt. 

In Machelen is Jean-Pierre De Groef, die sinds 2000 burgemeester is, opnieuw de lijsttrekker van het kartel SP.A-Spirit-Groen. Coalitiepartner CD&V trekt met OCMW-voorzitter Karina Rombauts als lijsttrekker naar de kiezer, N-VA doet dat met Steve Claeys. Ook hier een nieuwe burgerbeweging. Deze luistert naar de naam Machelen-Diegem VB met Bene Bailleul, een lid van het Vlaams Belang, als lijsttrekker. 

In Overijse vormen Open VLD en Groen kartel met Sven Willekens als lijsttrekker. CD&V verlaat het kartel met Overijse 2002-N-VA en heeft Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank, op de lijst. Inge Lenseclaes, die in 2017 Dirk Brankaer opvolgde als burgemeester, is lijsttrekker van Overijse2002-N-VA. Met Leefbaar Overijse en BEWUST kandideren hier zelfs twee nieuwe burgerpartijen. Het Franstalige Plus haalde de vorige gemeenteraadsverkiezingen 7 zetels op 27.

In Hoeilaart is het uitkijken of burgemeester en volksvertegenwoordiger Tim  Vandenput van Open VLD zijn meerderheid van 12 zetels op 21 kan behouden. Schepen Els Uytterhoeven is geen kandidaat meer. Coalitiepartner  Pro Hoeilaart trekt met Pieter Muyldermans als lijsttrekker naar de kiezer, bij N-VA is dat  Edouard Van Zuijlen, bij CD&V Patrick Demaerschalk.

In Tervuren voert burgemeester en kamerlid Jan Spooren opnieuw de N-VA-lijst aan. Coalitiepartner Groen+ gaat voor het eerst in kartel met SP.A naar de kiezer. Bram Peters is lijsttrekker. Bij CD&V is dat Mario Van Rossum. Met Nozizwe Dube, ex-voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad, heeft de CD&V een opmerkelijk kandidaat op haar lijst. Oppositiepartij Open VLD vormt opnieuw met GT een kartel dat de naam Open Tervuren kreeg. Geoffroy De Schaetzen trekt de lijst Tervuren Unie.

In Vilvoorde gaat burgemeester Hans Bonte (SP.A) voor het burgemeesterschap en verzaakt hij in dat geval aan zijn mandaat in de Kamer. Grootste uitdager wordt de CD&V, met EU-ambtenaar Peter Van Kemseke als lijsttrekker, Celie Dehaene als lijstduwer en de nationale Jong-CD&V-voorzitter Sammy Madhi op de lijst. Jo De Ro is lijsttrekker voor Open VLD, Jan Anciaux voor N-VA. De nieuwe burgerpartij heet hier Voluit respect.

In Sint-Pieters-Leeuw is burgemeester Luc Deconinck opnieuw de lijsttrekker voor N-VA. Coalitiepartner CD&V trekt met schepen Bart Keymolen als lijsttrekker naar de kiezer. Ook hier een nieuwe burgerlijst: Gemeentebelangen met charmezanger Bart Anneessens als lijsttrekker. Vraag is of de Présence Franco phone (PF), zoals in 2012, opnieuw 8 zetels op een totaal van 32 haalt.

Zaventem zet een stap in het onbekende zonder de boegbeelden Francis Vermeiren en Eric Van Rompuy. Ingrid Holemans, die in 2016 Vermeiren opvolgde als burgemeester, is lijsttrekker voor Open VLD. CD&V stuurt Bart Dewandelaar als lijsttrekker het veld in en heeft ook Farid Dahdouh, tot voor kort nog fractieleider van SP.A, op haar lijst. N-VA koestert grote ambities met Erik Rennen. Amy Gille trekt de lijst Pro Zaventem. UF haalde in 2012 7 zetels op 31. 

In Beersel is het uitkijken naar het resultaat van Vlaams minister Ben Weyts die de N-VA-lijst trekt. Hij moet het in de eerste plaats opnemen tegen de CD&V van burgemeester Hugo Vandaele. Open VLD komt tien jaar na de splitsing in twee scheurpartijen terug met één lijst op. In tegenstelling tot een eerdere aankondiging komt Groen toch alleen op en niet in coalitie met de SP.A zoals in 2012. Schepen Veerle Leroy trekt de lijst.

FACILITEITENGEMEENTEN 

In Drogenbos komt schepen Steve Roobaert, die in 2012 verkozen werd op de lijst Drogenbos Plus-LB, met de eigen lijst (Go1620) op. Nieuw is ook de kartellijst Ecolo-Groen. Alexis Calmeyn, burgemeester sinds 2007, trekt opnieuw de tweetalige, onafhankelijke lijst Drogenbos Plus-LB. Daarnaast komt er een Franstalige UF-lijst op, bestaande uit de Franstalige partijen DéFi, MR en PS. 

In Kraainem vormen CD&V, CDH, Open VLD, LBK (ex-MR) en Ecolo-Groen het kartel Lijst van de Burgemeester met burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer (CDH) als lijsttrekker. Carine Pin (Open VLD) staat op plaats drie, Luc Timmermans (CD&V) op vijf. Gilbert Theunis (CD&V) en Patrick Blyaert (Open VLD) staan twee en drie op de OCMW-lijst. DéFi vormt met MR en onafhankelijken de lijst Union. N-VA dient een eigen lijst in. Daarnaast komt ook de tweetalige burgerbeweging Kraainem-Unie op met Bertrand Waucquez als lijsttrekker. 

De Franstalige LB, die in de gemeenteraad van Linkebeek 13 van de 15 zetels bezit, splitst op in twee lijsten. Naast Damien Thiéry (MR) komt ook Yves Ghequiere, gesteund door burgemeester Valérie Geeurickx, met een eigen lijst (Link@ venir) op. Aan Vlaamse kant stopt Prolink, net als zijn twee raadsleden Eric De Bruycker en Rik Otten. Enkele leden van Prolink vervoegen een tweetalige lijst (Activ’) die getrokken wordt door handelaar Mitra De Kempeneer. 

In Sint-Genesius-Rode trekken de Vlamingen dit keer als Engagement1640 naar de kiezer, met schepen Anne Sobrie als lijsttrekker. Geertrui Windels, die een tweetal jaren terug ontslag nam als schepen, is kandidaat voor het OCMW. De Franstalige partijen komen opnieuw op met de eenheidslijst IC-GB, die momenteel over 17 van de 25 gemeenteraadszetels beschikt. Burgemeester Pierre Rolin is als lijsttrekker kandidaat voor een tweede ambtstermijn.

In Wemmel trekt burgemeester Walter Vansteenkiste met LB Wemmel een diverse lijst van onafhankelijken, Open VLD, NV-A en Groen. Ook de twee Franstalige schepenen Christine Lemmens en Vincent Jonckheere, die in 2013 de burgemeestersvoordracht van Vansteenkiste steunden, prijken op deze lijst. De OCMW-lijst wordt getrokken door huidig OCMW-voorzitter Armand Hermans. De Franstaligen (MR, PS, CDH, Ecolo, DéFi) dienen een eenheidslijst Intérêts Communaux (IC) in met Roger Mertens als lijsttrekker. Schepen Bernard Carpriau is lijsttrekker bij het OCMW. Oudburgemeester Chris Andries komt op met een eigen lijst Wemmel Plus.

In Wezembeek-Oppem scharen alle Franstalige partijen zich opnieuw achter de eenheidslijst LB-Union met burgemeester Fréderic Petit (MR) als lijsttrekker. LB-Union heeft thans 19 zetels op 23. De Vlamingen komen, net als vorige keer, op met de lijst WOplus met Jan Walraet als lijsttrekker. Anne-Marie Servranckx, OCMW-voorzitster in 2015-16, stapt over van LBUnion naar WOplus, waar ze de tweede plaats krijgt op de lijst voor de OCMW-verkiezingen.